Văn 12

Ngữ Văn 12

Ngữ văn 12 tập 1

TUẦN 1

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX

Soạn bài: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

TUẦN 2

Soạn bài: Tuyên ngôn đọc lập (Phần một: Tác giả)

Soạn bài: Gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt (Trang 30 34 SGK)

TUẦN 3

Soạn bài: Tuyên ngôn độc lập (Trang 38 42 SGK)

Soạn bài: Gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

TUẦN 4

Soạn bài: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Soạn bài: Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki

Soạn bài: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

TUẦN 5

Soạn văn bài Phong cách ngôn ngữ khoa học

TUẦN 6

Soạn văn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003

Soạn văn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

TUẦN 7

Soạn bài: Tây Tiến

Soạn bài: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

TUẦN 8

Soạn bài: Việt Bắc (Phần một: Tác giả)

Soạn bài: Luật thơ

TUẦN 9

Soạn bài: Việt Bắc (Phần hai: Tác phẩm)

Soạn bài: Phát biểu theo chủ đề

TUẦN 10

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Soạn văn bài Luật thơ (tiếp theo) Kiến thức trọng tâm và soạn văn chi tiết

TUẦN 11

Soạn bài: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

TUẦN 12

Soạn bài: Dọn về làng

Soạn bài: Tiếng hát con tàu

Soạn bài: Đò lèn

Soạn bài: Thực hành một số phép tu từ cú pháp

TUẦN 13

Soạn bài: Sóng

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

TUẦN 14

Soạn bài: Đàn ghi - ta của Lor - ca trang 163 sgk

Soạn bài Bác ơi! (Bài đọc thêm) trang 167 sgk

Soan bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trang 174

TUẦN 15

Soạn bài Quá trình văn học và phong cách văn học

TUẦN 16

Soạn bài: Người lái đò sông Đà

Soạn bài: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

TUẦN 17

Soạn bài: Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Soạn bài: Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

TUẦN 18

Soạn bài Ôn tập phần Văn học trang 213 sgk

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I trang 216

Ngữ văn 12 tập 2

TUẦN 19

Soạn bài: Vợ chồng A Phủ

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5 nghị luận văn học

TUẦN 20

Soạn bài: Nhân vật giao tiếp

TUẦN 21

Soạn bài: Vợ nhặt

Soạn bài: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

TUẦN 22

Soạn bài: Rừng xà nu trang 37 sgk

TUẦN 23

Soạn bài: Những đứa con trong gia đình

Viết bài làm văn số 6 Ngữ văn lớp 12 trang 67 sgk

TUẦN 24

Soạn bài: Chiếc thuyền ngoài xa

Thực hành về hàm ý

TUẦN 25

Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

TUẦN 26

Soạn bài: Thuốc Lỗ Tấn

Rèn luyện kỹ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

TUẦN 27

Soạn bài: Số phận con người

TUẦN 28

Soạn bài: Ông già và biển cả

Diễn đạt trong văn nghị luận

TUẦN 29

Soạn bài: Hồn Trương Ba da hàng thịt

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

TUẦN 30

Soạn bài: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Phát biểu tự do

TUẦN 31

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Soan bài: Văn bản tổng kết trang 173 sgk

TUẦN 32

Soạn bài Tổng kết tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ trang 178 sgk

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn trang 182 sgk

BÀI 33:

Soạn bài: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học trang 184 sgk

Soạn bài: Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ trang 192

TUẦN 34

Soạn văn 12 bài Ôn tập phần Văn học trang 196

TUẦN 35

...