Soạn văn bài: Trình bày một vấn đề

 • 1 Đánh giá

Kỹ năng trình bày một vấn đề là một kỹ năng giao tiếp quan trọng trong cuộc sống. KhoaHoc sẽ cùng các bạn tìm hiểu kiến thức trọng tâm và trả lời các câu hỏi trong bài. Mời các bạn cùng tham khảo nhé.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I- Tầm quan trọng của một vấn đề

Trong cuộc sống có rất nhiều việc chúng ta cần phải quan tâm và chúng ta cần phải trình bày một vấn đề đặc biệt trong đời sống xã hội và con người, trước tiên chúng ta cần phải thao tác và có những kĩ năng cần thiết.

II- Công việc chuẩn bị

1. Chọn một vấn đề trình bày

Đề tài: Thời trang và tuổi trẻ

Đề tài bao gồm: Cách ăn mặc của tuổi trẻ hiện nay, có còn truyền thống và còn được lễ nghi như xưa không.

 • Người nghe là những người lớn, phụ huynh, và những bạn học sinh, họ đang nghe về vấn đề thời trang của tuổi trẻ hiện nay.
 • Bản thân người nghe muốn có một vấn đề được trình bày một cách khoa học đáp ứng được yêu cầu của cả một cộng đồng, lối văn hóa không bị du nhập và lố bịch theo những lối văn hóa cá nhân.
 • Việc lựa chọn vấn đề phù thuộc vào nhu cầu vào người nghe và thị hiếu của người khác.

2. Lập dàn ý cho bài trình bày

III- Trình bày

1. Bắt đầu trinhg bày

 • Chúng ta cần bước lên diễn đàn một cách tự nhiên, tự tin và có thể trình bày theo một trình tự hợp lý.
 • Không nên hấp tấp trình bày một cách hợp lý mà trình bày từ từ cụ thể và hợp lý.
 • Chào cử tọa và tự giới bằng những lời lẽ thân thiện và được trình bày cụ thể năng động.

2. Trình bày nội dung chính

 • Khi bắt đầu một nội dung đầu tiên chúng ta cần phải giới thiệu theo cách dẫn dắt để có thể năng cao khả năng biểu cảm trong bài.
 • Để chuyển từ nội dung này sang nội dung khác, chúng ta cần dẫn dắt vấn đề.
 • Người nghe có phản ứng hứng thú trước một vấn đề mà mình đang trình bày.
 • Cần điều chỉnh nội dung, cách nói và tư thế điệu bộ giống một người chuyên nghiệp và phải hết sức tự nhiên

3. Kết thúc và cảm ơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 150 sgk Ngữ văn 10 tập 1

Dưới đây là những câu trích từ các này trình bày khác nhau, hãy cho biết mỗi câu tương ứng với phần nào trong quá trình này.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 151 sgk Ngữ văn 10 tập 1

Giả định nào dưới đây là một trong số đề tài trong những cuộc hội thảo sẽ được tổ chức ở trường. Anh chị hãy dự kiến các ý kiến cần trình bày cho mỗi đề tài.

a. Nét thanh lịch trong ứng xử hàng ngày:

b. Nghệ thuật gây thiện cảm

c. Thần tượng tuổi học

d. Giữ gìn môi trường xanh, sạch , đẹp.

e.An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 151 sgk Ngữ văn 10 tập 1

Chọn một trong những đề tài trên trình bày trước lớp

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Trình bày một vấn đề ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 1.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 10 bài: Trình bày một vấn đề


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021