Trắc nghiệm Địa 6

Ở phần này, chúng ta sẽ ôn tập lại bài học dưới dạng trắc nghiệm. Nội dung bao gồm toàn bộ kiến thức trong chương trình Địa lí 6. Các bài trắc nghiệm được sắp xếp theo chương để dễ học, dễ nhớ. Ngoài ra còn có các đề thi trắc nghiệm Địa lí 6 của học kì 1, kì 2, cuối năm. Nội dung luôn được cập nhật mới nhất, liên tục. Mời các em học sinh và bạn đọc tham khảo

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 6

HỌC KÌ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG I: TRÁI ĐẤT

Trắc nghiệm bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

Trắc nghiệm bài 3: Tỉ lệ bản đồ

Trắc nghiệm bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Trắc nghiệm bài 5: Kí hiệu bản đồ. Các biểu hiện địa hình trên bản đồ

Trắc nghiệm bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

Trắc nghiệm bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời

Trắc nghiệm bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

Trắc nghiệm bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Trắc nghiệm chương I: Trái Đất

CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT

Trắc nghiệm bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất

Trắc nghiệm bài 13: Địa hình bề mặt trái đất

Trắc nghiệm bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 15: Các mỏ khoáng sản

Trắc nghiệm bài 17: Lớp vỏ khí

Trắc nghiệm bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Trắc nghiệm bài 19: Khí áp và gió trên Trái đất

Trắc nghiệm bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

Trắc nghiệm bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất

Trắc nghiệm địa lí 6 chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất

Đang cập nhật.....

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6