Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức

Dưới đây là toàn bộ bài soạn sách Lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức và cuộc sống - bộ sách được nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Kết nối tri thức và cuộc sống Sử và Địa 6 KhoaHoc

PHẦN LỊCH SỬ

CHƯƠNG 1. VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ?

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 1: Lịch sử và cuộc sống

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 2: Các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 3: Thời gian trong lịch sử

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 4: Nguồn gốc loài người

CHƯƠNG 2. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 5: Xã hội nguyên thủy

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 7: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 8: Ấn Độ cổ đại

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 10: Hy Lạp và La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

CHƯƠNG 5. VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỷ X

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 18: Bước ngoặt đầu thế kỉ X

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 20: Vương Quốc Phù Nam

Phiếu nhận xét môn lịch sử và địa lí 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống

PHẦN ĐỊA LÍ

CHƯƠNG 1. BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ và địa lý

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 5: Lược đồ trí nhớ

CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực tế

CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 1

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 2

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 12: Núi lửa và động đất

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 13: Các dạng địa hình chính trên trái đất. Khoáng sản

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 3

CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 18: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

CHƯƠNG 5. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải địa lí 6 bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 21: Biển và đại dương

CHƯƠNG 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 22: Lớp đất trên Trái Đất

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 23: Sự sống trên Trái Đất

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 24: Rừng nhiệt đới

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên đa dạng

CHƯƠNG 7. CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 29: Bảo vệ thiên nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 4

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 5

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 6

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 7

Soạn giáo án lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức và cuộc sống chuẩn

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6