[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 12: Núi lửa và động đất

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 12: Núi lửa và động đất trang 133 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. Phần mở đầu

Núi lửa và động đất là hai thiên tai gây ra nhiều thảm hoa kinh hoàng trong lịch sử nhân loại. Động đất và núi lửa diễn ra như thế nào và nguyên nhân do đâu?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Núi lửa

1/ Quan sát hình 1 và đọc thông tin trong mục 1, em hãy mô tả hiện tượng núi lửa và nguyên nhân hình thành núi lửa

2/ Theo em, núi lửa phun trào sẽ gây ra những hậu quả gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Động đất

1/ Quan sát hình 2 và thông tin trong mục 2, em hãy nêu hậu quả do động đất gây ra?

2/ Quán sát các hình sau, hãy cho biết những hành động đúng khi động đất xảy ra?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Phần luyện tập và vận dụng

1/ Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình

2/ Em hãy tìm kiếm thông tin về thảm họa do một trận động đất hoặc núi lửa gây ra trên thế giới và chia sẻ trước lớp

=> Xem hướng dẫn giải


  • 76 lượt xem