Theo em, sông Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại? Câu hỏi 1 trang 40 Lịch Sử lớp 6

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Bài 1 trang 40 Sgk Lịch sử 6

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo đáp án chi tiết, chính xác cho Bài 1 trang 40 Sgk Lịch sử 6 sách KNTT lớp 6 dưới đây.

Bài 1 trang 40 Sgk Lịch sử 6: Theo em, sông Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại?

Bài làm:

- Sự hiện diện của 2 dòng sông Hoàng Hà và Trường Giang đã có nhiều tác động tích cực và tiêu cực tới cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại:

+ Tác động tích cực:

  • Cung cấp nguồn nước dồi dào cho đời sống sinh hoạt và sản xuất.
  • Cung cấp nguồn thủy sản phong phú.
  • Bồi tụ nên các đồng bằng, màu mỡ (đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam) thuận lợi cho sự phát triển của nông nghiệp.
  • Thượng nguồn các dòng sông là vùng đất cao, có nhiều đồng cỏ, thuận lợi cho việc chăn nuôi gia súc.
  • Là những tuyến giao thông huyết mạch, liên kết giữa các vùng, các khu vực trong cả nước.

+ Tác động tiêu cực: lũ lụt do 2 con sông gây nhiều khó khăn cho nhân dân đồng thời đặt ra nhu cầu phải tiến hành trị thủy (đào – đắp kênh/ mương; xây các công trình thủy lợi…).

Câu hỏi 1 trang 40 Lịch Sử lớp 6 - Theo em, sông Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại? được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây. Tham khảo thêm chuyên mục Giải Lịch sử và Địa lí 6 KNTT để nắm được đáp án những câu hỏi khác trong bài cũng như các bài học khác bám sát chương trình học theo SGK sách KNTT lớp 6.