Trắc nghiệm địa lí 11

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm địa lý 11. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: Trac nghiem dia 11 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 11

A. KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ- XÃ HỘI THẾ GIỚI

Trắc nghiệm bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước

Trắc nghiệm bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Trắc nghiệm bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

B. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA.

Trắc nghiệm bài 5: Một số vấn đề của Châu Phi

Trắc nghiệm bài 5: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Trắc nghiệm bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Trắc nghiệm bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kì (tự nhiên và dân cư)

Trắc nghiệm bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kì (kinh tế)

Trắc nghiệm bài 7: EU liên minh khu vực lớn trên thế giới

Trắc nghiệm bài 7: EU hợp tác, liên kết để cùng phát triển

Trắc nghiệm bài 7: Cộng hòa liên bang Đức

Trắc nghiệm bài 8: Liên bang Nga (tự nhiên, dân cư và xã hội)

Trắc nghiệm bài 8: Liên Bang Nga (Kinh tế)

Trắc nghiệm bài 9: Nhật Bản (Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế)

Trắc nghiệm bài 9: Nhật Bản (Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế)

Trắc nghiệm bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ( tự nhiên, dân cư và xã hội)

Trắc nghiệm bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ( Kinh tế)

Trắc nghiệm bài 11: Khu vực Đông Nam Á (tự nhiên, dân cư và xã hội)

Trắc nghiệm bài 11: Khu vực Đông Nam Á (Kinh tế)

Trắc nghiệm bài 11: Khu vực Đông Nam Á ( hiệp hội các nước Đông Nam Á)

Trắc nghiệm bài 12: Ô – Xtrây –li – a (khái quát về Ô- Xtrây- li -a)

Trắc nghiệm: Kiểm tra một tiết - học kì 1

Trắc nghiệm: Kiểm tra học kì 1

Trắc nghiệm: Kiểm tra một tiết - học kì 2

Trắc nghiệm: Kiểm tra học kì 2

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 11