Trắc nghiệm công dân lớp 9

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm giáo dục công dân 9. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trắc nghiệm giao duc cong dan 9 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM GDCD 9

TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

TRẮC NGHIỆM THEO BÀI

Trắc nghiệm bài 1: Chí công vô tư

Trắc nghiệm bài 2: Tự chủ

Trắc nghiệm bài 3: Dân chủ và kỉ luật

Trắc nghiệm bài 4: Bảo vệ hòa bình

Trắc nghiệm bài 5: tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Trắc nghiệm bài 6: Hợp tác cùng phát triển

Trắc nghiệm bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Trắc nghiệm bài 8: Năng động, sáng tạo

Trắc nghiệm bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Trắc nghiệm bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Trắc nghiệm bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Trắc nghiệm bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân

Trắc nghiệm bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Trắc nghiệm bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

Trắc nghiệm bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Trắc nghiệm bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 9