Trắc nghiệm GDCD 8

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm GDCD 8. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem GDCD 8 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM GDCD 8

TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

TRẮC NGHIỆM THEO BÀI

Trắc nghiệm bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Trắc nghiệm bài 2: Liêm khiết

Trắc nghiệm bài 3: Tôn trọng người khác

Trắc nghiệm bài 4: Giữ chữ tín

Trắc nghiệm bài 5: Pháp luật và kỉ luật

Trắc nghiệm bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Trắc nghiệm bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội

Trắc nghiệm bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Trắc nghiệm bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở cộng đồng dân cư

Trắc nghiệm bài 10: Tự lập

Trắc nghiệm bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

Trắc nghiệm bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Trắc nghiệm bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội

Trắc nghiệm bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

Trắc nghiệm bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Trắc nghiệm bài 16:Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Trắc nghiệm bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

Trắc nghiệm bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Trắc nghiệm bài 19: Quyền tự do ngôn luận

Trắc nghiệm bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trắc nghiệm bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8