Tiếng Việt 4 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập trong sgk tiếng Việt 4 tập 1. Tất cả các câu hỏi, bài tập, tập làm văn trong bài học đều được làm 1 cách chi tiết, cụ thể và dễ hiểu. Hi vọng, các em học sinh nắm tốt nội dung bài học trong chương trình tiếng Việt 4 tập 1. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: tieng viet 4 tap 1 KhoaHoc

Tuần 1: Thương người như thể thương thân

Tuần 2: Thương người như thể thương thân

Tuần 3: Thương người như thể thương thân

Tuần 4: Măng mọc thẳng

Tuần 5: Măng mọc thẳng

Tuần 6: Măng mọc thẳng

Tuần 7: Trên đôi cánh ước mơ

Tuần 8: Trên đôi cánh ước mơ

Tuần 9: Trên đôi cánh ước mơ

Tuần 10: Ôn tập giữa học kì I

Tuần 11: Có chí thì nên

Tuần 12: Có chí thì nên

Tuần 13: Có chí thì nên

Tuần 14: Tiếng sáo diều

Tuần 15: Tiếng sáo diều

Tuần 16: Tiếng sáo diều

Tuần 17: Tiếng sáo diều

Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4