Trắc nghiệm Địa Lí 8

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm địa lí lớp 8. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: Trac nghiem dia 8 KhoaHoc

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

PHẦN MỘT: THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (TIẾP THEO)

Trắc nghiệm bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

Trắc nghiệm bài 2: Khí hậu Châu Á

Trắc nghiệm bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

Trắc nghiệm bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

Trắc nghiệm bài 6: Thực hành đọc, phân tích lược đồ phân bố...

Trắc nghiệm bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước Châu Á

Trắc nghiệm bài 8: Tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước Châu Á

Trắc nghiệm bài 9: Khu vực Tây Nam Á

Trắc nghiệm bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Trắc nghiệm bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Trắc nghiệm bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Trắc nghiệm bài 13: Tình hình phát triển kinh tế xã hội khu vực Đông Á

Trắc nghiệm bài 14: Đông Nam Á- đất liền và hải đảo

Trắc nghiệm bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Trắc nghiệm bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Trắc nghiệm bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Trắc nghiệm bài 18: Thực hành tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

Đang cập nhật....

PHẦN HAI: ĐỊA LÍ VIỆT NAM

Trắc nghiệm bài 22: Việt Nam – đất nước, con người

Trắc nghiệm bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

Trắc nghiệm bài 24: Vùng biển Việt Nam

Trắc nghiệm bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

Trắc nghiệm bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

Trắc nghiệm bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

Trắc nghiệm bài 29: Đặc điểm khu vực địa hình

Trắc nghiệm bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Trắc nghiệm bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

Trắc nghiệm bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Trắc nghiệm bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Trắc nghiệm bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Trắc nghiệm bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam

Trắc nghiệm bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Trắc nghiệm bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Trắc nghiệm bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Trắc nghiệm bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Trắc nghiệm bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8