Trắc nghiệm địa lí 8 bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hướng nghiêng của địa hình Việt Nam:

 • A. Tây-Đông
 • B. Bắc - Nam
 • C. Tây Bắc-Đông Nam
 • D. Đông Bắc – Tây Nam

Câu 2: Địa hình là kết quả tác động của nhân tố nào?

 • A. Nội lực.
 • B. Ngoại lực
 • C. Con người.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 3: Núi Ngọc Linh (2598m) thuộc dãy:

 • A. Trường Sơn Bắc.
 • B. Trường Sơn Nam.
 • C. Hoàng Liên Sơn.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 4: Vận động tạo núi Hi-ma-lay-a làm cho địa hình nước ta:

 • A. Nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau.
 • B. Thấp dần từ nội địa ra biển,
 • C. Núi non, sông ngòi trẻ lại.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 5: Dựa vào sự hiểu biết và kiến thức đã học, hãy cho biết các đồi núi sót nhô cao trên mặt các đồng bằng là những núi nào sau đây?

 • A. Đồ Sơn, Con Voi.
 • B. Bà Đen, Bảy núi.
 • C. Tam Điệp, Sầm Sơn.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 6: Dựa vào Atlat hoặc bản đồ địa hình, cho biết ãdy núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc - đông nam ở nước ta là:

 • A. Hoàng Liên Sơn.
 • B. Trường Sơn Bắc.
 • C. Pu Đen Đinh
 • D. Ngân Sơn

Câu 7: Các sông nào sau đây không chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam?

 • A. Sông Thu Bồn, sông Đại.
 • B. Sông Mã, sông Cả.
 • C. Sông Hồng, sông Đà.
 • D. Sông Tiền, sông Hậu.

Câu 8: Ở nước ta, phần đất liền có địa hình thấp dưới 1000m chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích lãnh thổ?

 • A. 65%
 • B. 75%
 • C. 85%
 • D. 95%

Câu 9: Khối núi cao nhất ở Việt Nam là:

 • A. Pu Tha Ca.
 • B. Phan-xi-păng.
 • C. Tây Côn Lĩnh.
 • D. Pu Si Cung.

Câu 10: Dãy núi cao nhất nước ta là:

 • A. Hoàng Liên Sơn
 • B. Pu Đen Đinh
 • C. Pu Sam Sao
 • D. Trường Sơn Bắc

Câu 11: Địa hình nước ta được nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau trong giai đoạn

 • A. Tiền Cambri
 • B. Cổ sinh
 • C. Trung sinh
 • D. Tân kiến tạo

Câu 12: Địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu là:

 • A. Tây bắc-đông nam và vòng cung
 • B. Tây bắc-đông nam và tây-đông
 • C. Vòng cung và tây-đông
 • D. Tây-đông và bắc- nam

Câu 13: Các cao nguyên badan phân bố ở:

 • A. Đông Bắc
 • B. Tây Bắc
 • C. Bắc Trung Bộ
 • D. Tây Nguyên

Câu 14: Địa hình đặc trưng của vùng núi đá vôi ở nước ta là:

 • A. Địa hình cacxtơ
 • B. Địa hình đồng bằng
 • C. Địa hình bán bình nguyên
 • D. Địa hình cao nguyên

Câu 15: Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo

 • A. Địa hình cacxtơ
 • B. Địa hình đồng bằng
 • C. Địa hình đê sông, đê biển
 • D. Địa hình cao nguyên

Câu 16: Địa hình nước ta hình thành và biến đổi theo những nhân tố chủ yếu:

 • A. Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo
 • B. Hoạt động ngoại lực: khí hậu, dòng nước…
 • C. Hoạt động của con người
 • D. Cả 3 nhân tố trên
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam


 • 107 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021