Trắc nghiệm Lịch Sử 6

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm lịch sử lớp 6. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: Trac nghiem su 6 KhoaHoc

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

PHẦN MỘT: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI

Trắc nghiệm bài 1: Sơ lược về môn lịch sử

Trắc nghiệm bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

Trắc nghiệm bài 3: Xã hội nguyên thủy

Trắc nghiệm bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Trắc nghiệm bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Trắc nghiệm bài 6: Văn hóa cổ đại

Trắc nghiệm chương 1: Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THỂ KỈ X

Trắc nghiệm bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Trắc nghiệm bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Trắc nghiệm bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Trắc nghiệm bài 11: Những chuyển biến về xã hội

Trắc nghiệm bài 12: Nước Văn Lang

Trắc nghiệm bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Trắc nghiệm bài 14: Nước Âu Lạc

Trắc nghiệm bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Trắc nghiệm bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Trắc nghiệm bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI)

Trắc nghiệm bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602)

Trắc nghiệm bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp)

Trắc nghiệm bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Trắc nghiệm bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Trắc nghiệm bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Trắc nghiệm bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Trắc nghiệm chương 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc thế kỉ X

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6