Trắc nghiệm Địa Lí 7

Ở phần này, chúng ta sẽ ôn tập lại bài học dưới dạng trắc nghiệm. Nội dung bao gồm toàn bộ kiến thức trong chương trình Địa lí 7. Các bài trắc nghiệm được sắp xếp theo chương để dễ học, dễ nhớ. Ngoài ra còn có các đề thi trắc nghiệm Địa lí 7 của học kì 1, kì 2, cuối năm. Nội dung luôn được cập nhật mới nhất, liên tục. Mời các em học sinh và bạn đọc tham khảo

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 7

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

PHẦN 1: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

Trắc nghiệm bài 1: Dân số

Trắc nghiệm bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

Trắc nghiệm bài 3: Quần cư. Đô thị hóa

PHẦN 2: CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ

CHƯƠNG 1: MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG

Trắc nghiệm bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm

Trắc nghiệm bài 6: Môi trường nhiệt đới

Trắc nghiệm bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa

Trắc nghiệm bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Trắc nghiệm bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

Trắc nghiệm bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

CHƯƠNG 2: MÔI TRƯƠNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA

Trắc nghiệm bài 13: Môi trường đới ôn hòa

Trắc nghiệm bài 14: Hoạt động nông nghiệp đới ôn hòa

Trắc nghiệm bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa

Trắc nghiệm bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC. HOẠT ĐỘNG KINH TÉ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

Trắc nghiệm bài 19: Môi trường hoang mạc

Trắc nghiệm bài 20 : Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

CHƯƠNG 4: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH

Trắc nghiệm Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

CHƯƠNG 5: MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

Trắc nghiệm bài 23: Môi trường vùng núi

Trắc nghiệm bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

PHẦN 3: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC

Trắc nghiệm bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

CHƯƠNG 6: CHÂU PHI

Trắc nghiệm bài 26: Thiên nhiên châu Phi

Trắc nghiệm bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi

Trắc nghiệm bài 30: Kinh tế châu Phi

Trắc nghiệm bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 32: Các khu vực châu Phi

Trắc nghiệm bài 33: Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)

CHƯƠNG 7: CHÂU MĨ

Trắc nghiệm bài 35: Khái quát châu Mĩ

Trắc nghiệm bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ

Trắc nghiệm bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

Trắc nghiệm bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

Trắc nghiệm bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Trắc nghiệm bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Trắc nghiệm bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Trắc nghiệm bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

CHƯƠNG 8: CHÂU NAM CỰC

Trắc nghiệm Bài 47: Châu Nam Cực – Châu lục lạnh nhất thế giới

CHƯƠNG 9: CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Trắc nghiệm bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

Trắc nghiệm bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

CHƯƠNG 10: CHÂU ÂU

Trắc nghiệm bài 51: Thiên nhiên châu Âu

Trắc nghiệm Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu

Trắc nghiệm bài 55: Kinh tế châu Âu

Trắc nghiệm bài 56: Khu vực Bắc Âu

Trắc nghiệm bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

Trắc nghiệm bài 58: Khu vực Nam Âu

Trắc nghiệm bài 59: Khu vực Đông Âu

Trắc nghiệm bài 60: Liên Minh Châu Âu

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 7