Trắc nghiệm địa lí 7 bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hoang mạc Xahara nằm ở khu vực:

 • A. Đông Phi
 • B. Tây Phi
 • C. Bắc Phi
 • D. Nam Phi

Câu 2: Thảm thực, vật chủ yếu của môi trường xích đạo ẩm:

 • A. Rừng thưa
 • B. Rừng rậm xanh quanh năm
 • C. Rừng cây bụi lá cứng
 • D.Xavan

Câu 3: Tính chất nhiệt và mưa đặc trưng của khí hậu Châu Phi là:

 • A. Nóng – Ẩm
 • B.Nóng – Khô
 • C.Mát – Khô
 • D.Lạnh – khô

Câu 4: Môi trường xích đạo ở châu Phi có đặc điểm là:

 • A. Rừng thưa và cây bụi chiếm diện tích lớn.
 • B. Có nhiều động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt
 • C. Thảm thực vật rừng rậm xanh quanh năm.
 • D. Mùa đông mát mẻ, mùa hạ nóng và khô.

Câu 5: Biên độ nhiệt ngày đêm lớn; thực, động vật nghèo nàn là đặc điểm của môi trường:

 • A. Nhiệt đới.
 • B. Địa trung hải.
 • C. Hoang mạc.
 • D. Xích đạo.

Câu 6: Càng xa xích đạo lượng mưa càng giảm, rừng rậm nhường chỗ cho rừng thưa và xavan cây bụi là đặc điểm của môi trường:

 • A. Xích đạo ẩm
 • B. Nhiệt đới
 • C. Hoang mạc
 • D. Địa Trung Hải

Câu 7: Hai môi trường nào ở châu Phi có mùa đông mát mẻ và có mưa, mùa hạ nóng và khô, thảm thực vật là cây bụi lá cứng?

 • A. Hai môi trường nhiệt đới
 • B. Hai môi trường hoang mạc
 • C. Hai môi trường địa trung hải
 • D. Môi trường xích đạo ẩm

Câu 8: Hai môi trường địa trung hải có đặc điểm:

 • A. Mùa đông mát mẻ và có mưa, mùa hạ nóng và khô.
 • B. Khí hậu khắc nghiệt, mưa rất hiếm, biên độ nhiệt ngày và đêm lớn.
 • C. Càng xa xích đạo nhiệt độ và lượng mưa càng lớn.
 • D. Thảm thực vật rừng rậm xanh tốt quanh năm.

Câu 9: Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới là do:

 • A. Có nhiều dạng địa hình đa dạng (núi, đồng bằng,…).
 • B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong khu vực nội chí tuyến.
 • C. Có nhiều hoang mạc rộng bậc nhất thế giới (Xa-ha-ra, Na-míp,…).
 • D. Chịu ảnh hưởng của nhiều loại gió.

Câu 10: Hoang mạc lớn nhất Châu Phi là :

 • A.Xahara
 • B.Etiôpia
 • C.Namip
 • D.Đông Phi

Câu 11: Lượng mưa trung bình năm trên 2000mm phân bố ở:

 • A. Phía Đông bán đảo Ma-đa-ga-xca và phía bắc vịnh Ghi-nê.
 • B. Trung Phi và rìa phía Bắc ở châu Phi.
 • C. Bắc Phi và rìa phía Tây Nam của châu Phi.
 • D. Cực Nam của châu Phi và phía Bắc của vịnh Ghi-nê.

Câu 12: Lượng mưa trung bình năm dưới 200mm phân bố ở:

 • A. Bắc Phi và rìa phía Tây Nam của châu Phi.
 • B. Cực Nam của châu Phi và phía Bắc của vịnh Ghi-nê.
 • C. Hoang mạc Xa-ha-ra và hoang mạc Na-mip.
 • D. Tây Phi, Trung Phi và rìa phía đông của châu Phi.

Câu 13: Môi trường xích đạo ẩm phân bố chủ yếu ở:

 • A. Phía Bắc và phía Nam của châu Phi.
 • B. Phần cực Bắc và cực Nam của châu Phi.
 • C. Bồn địa Công-gô và miền duyên hải phía Bắc vịnh Ghi-nê.
 • D. Sơn nguyên Đông Phi, Bồn địa Ninh Thượng và Bồn địa Sát.

Câu 14: Hoang mạc Xa-ha-ra là hoang mạc có diện tích rộng:

 • A. Lớn nhất thế giới
 • B. Lớn thứ hai thế giới
 • C. Lớn thứ 3 thế giới
 • D. Lớn thứ 4 thế giới

Câu 3: Loại cây to nhất trên các xa van Châu Phi là:

 • A. Chà là
 • B. Cọ
 • C. Bao báp
 • D. Bông.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)


 • 117 lượt xem