Trắc nghiệm địa lí 7 bài 30: Kinh tế châu Phi

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 30: Kinh tế châu Phi. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Quốc gia nào ở châu Phi có nền công nghiệp lọc dầu phát triển nhất?

 • A. Li-bi
 • B. An-giê-ri
 • C. Ma-rốc
 • D. Công-gô

Câu 2: Loại cây được trồng nhiều nhất ở Châu Phi là:

 • A. Cây lương thực
 • B. Cây công nghiệp
 • C. Cây ăn quả
 • D. Cây lấy gỗ.

Câu 3: Loại hình chăn nuôi phát triển nhất Châu Phi là:

 • A. Nuôi trồng thủy hải sản
 • B. Chăn thả gia cầm
 • C. Chăn nuôi gia súc
 • D. Chăn thả gia súc lớn.

Câu 4: Ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất Châu Phi là:

 • A. Hóa chất
 • B. Ô tô
 • C. Luyện kim
 • D. Khai khoáng.

Câu 5: Nguyên nhân các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là:

 • A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi.
 • B. Chính sách phát triển của châu lục.
 • C. Nguồn lao động dồi dào với nhiều kinh nghiệm sản xuất.
 • D. Nền văn minh từ trước.

Câu 6: Cà phê được trồng nhiều ở:

 • A. Các nước phía Tây và phía Đông châu Phi.
 • B. Các nước phái Tây và phía Nam châu Phi.
 • C. Các nước phía Nam và phía Đông châu Phi.
 • D. Các nước phía Nam và phía Bắc châu Phi.

Câu 7: Châu Phi có những cây lâu năm chủ yếu:

 • A. Chè, cà phê, cao su và điều.
 • B. Ca cao, cà phê, cọ dầu, chè, bông.
 • C. Cà phê, chè, điều, bông và cọ dầu.
 • D. Ca cao, cà phê, cao su, tiêu, điều và chè.

Câu 8: Hình thức canh tác chủ yếu ở châu Phi là:

 • A. Chuyên môn hóa sản xuất.
 • B. Đa dạng hóa cây trồng hướng ra xuất khẩu.
 • C. Làm nưỡng rẫy phổ biến, kĩ thuật lạc hậu.
 • D. Sử dụng công nghiệp cao trong sản xuất.

Câu 9: Cây công nghiệp nhiệt đới trồng trong các đồn điền theo hướng chuyên môn hoá chủ yếu để:

 • A. Tiêu thụ trong nước
 • B. Nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy
 • C. Xuất khẩu
 • D. Sản xuất công nghiệp

Câu 10: Cây công nghiệp xuất khẩu chủ yếu:

 • A. Cọ dầu
 • B. Ca cao
 • C. Cà phê
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 11: Hạn chế của các ngành công nghiệp ở các nước châu Phi:

 • A. Thiếu vốn, thiếu lao động chuyên môn
 • B. Trình độ kĩ thuật còn thấp
 • C. Cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 12: Quốc gia được xem là nghèo nhất Châu Phi và thế giới là:

 • A. Angieri
 • B. Nam Phi
 • C. Bu-run-đi
 • D. Ai Cập.

Câu 13: Giá trị sản xuất công nghiệp của châu Phi chiếm:

 • A. 2% toàn thế giới.
 • B. 5% toàn thế giới.
 • C. 7% toàn thế giới.
 • D. 10% toàn thế giới.

Câu 14: Các nước có ngành công nghiệp tương đối phát triển là:

 • A. An-giê-ri, Ai Cập.
 • B. Ai Cập, Ni-giê.
 • C. Cộng hòa Nam Phi, Ai Cập.
 • D. Cộng hòa Nam Phi, An-giê-ri.

Câu 15: Hoạt động công nghiệp chính ở châu Phi là:

 • A. Chế biến lương thực, thực phẩm.
 • B. Khai thác khoáng sản.
 • C. Dệt may.
 • D. Khai thác rừng và chế biến lâm sản.

Câu 16: Các mỏ dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu:

 • A. Phía Nam và phía Bắc của châu Phi.
 • B. Phía Tây và phía Bắc châu Phi.
 • C. Phía Bắc của châu Phi.
 • D. Phía Tây và phía Đông châu Phi.

Câu 17: Các hoạt động luyện kim màu, hóa chất phân bố chủ yếu:

 • A. Phía Nam và phía Bắc của châu Phi.
 • B. Phía Nam của châu Phi.
 • C. Phía Bắc của châu Phi.
 • D. Phía Tây và phía Đông châu Phi.

Câu 18: Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:

 • A. Chăn thả.
 • B. Bán công nghiệp.
 • C. Công nghiệp.
 • D. Công nghệ cao.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 30: Kinh tế châu Phi


 • 56 lượt xem