Trắc nghiệm địa lí 7 bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng. Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để bắt đầu

Câu 1: Nhân tố nào tác động đến sự di dân ở các nước thuộc đới nóng?

 • A. Kinh tế chậm phát triển, thiếu việc làm
 • B. Thiên tai, nghèo đói
 • C. Chiến tranh
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Những nguyên nhân chính dẫn đến di dân là:

 • A. Chiến tranh
 • B. Thiên tai, kinh tế chận phát triển
 • C. Nghèo đói, thiếu việc làm
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 3: Đô thị hóa tự phát để lại những hậu quả về môi trường, việc làm, tệ nạn xã hội và:

 • A. Kinh tế chậm phát triển
 • B. Ách tắt giao thông
 • C. Mất mĩ quan đô thị
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 4: Dân số đô thị ở đới nóng tăng nhanh chủ yếu do:

 • A. gia tăng dân số tự nhiên ở đô thị lớn.
 • B. nông dân di cư tự do vào đô thị kiếm việc làm.
 • C. chính sách di dân của nhà nước.
 • D. kinh tế phát triển nên thu hút nhiều lao động trình độ cao.

Câu 5: Tình trạng di dân tị nạn diễn ra phổ biến ở khu vực nào sau đây?

 • A. Châu Phi, Nam Á và Tây Nam Á.
 • B. Châu Phi, Nam Á và Đông Nam Á.
 • C. Nam Mĩ, Nam Á, Đông Nam Á.
 • D. Nam Mĩ, Nam Á và Trung Á.

Câu 6: Siêu đô thị không thuộc đới nóng là:

 • A. La-gốt.
 • B. Niu- I-ooc.
 • C. Mum-bai.
 • D. Ma-ni-la.

Câu 7: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng di dân tị nạn ở khu vực Nam Á và Tây Nam Á là:

 • A. Thiên tai và kinh tế chậm phát triển.
 • B. Xung đột tộc, tôn giáo triền miên.
 • C. Sự nghèo đói và thiếu việc làm.
 • D. Ô nhiễm môi trường và chiến tranh.

Câu 8: Khu vực có tỉ lệ thị dân tăng nhanh nhất trong giai đoạn 1950 – 2001 là:

 • A. châu Á.
 • B. châu Phi.
 • C. châu Âu.
 • D. Nam Mĩ.

 • A. Niu – Yook
 • B. Bắc Kinh
 • C. Xingapo
 • D. Hà Nội.

Câu 10: Giai đoạn 1950 – 2001, khu vực có tỷ lệ thị dân gia tăng nhanh nhất là:

 • A. Châu Á
 • B. Châu Phi
 • C. Châu Âu
 • D. Nam Mỹ.

Câu 11: Sự di dân có tác động tích cực trong việc phát triển kinh tế:

 • A. Di dân tự do vào các đô thị
 • B. Di dân có tổ chức, kế hoạch, xây dựng vùng kinh tế mới
 • C. Di dân tự do lên các vùng núi, ven biển để khai hoang, lập đồn điền trồng cây xuất khẩu
 • D. Di dân về các vùng nông thôn

Câu 12: Di dân tự do vào các đô thị không gây ra hậu quả:

 • A. Dân số đô thị tăng nhanh
 • B. Thất nghiệp
 • C. Ô nhiễm môi trường
 • D. Thiếu hụt lao động

Câu 13: Ngày nay các siêu đô thị phần lớn nằm ở:

 • A. Đới nóng
 • B. Đới lạnh
 • C. Đới ôn hoà
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 14: Đâu không phải là mục đích của các cuộc di dân có tổ chức, có kế hoạch của một số nước ở đới nóng?

 • A. khai hoang, lập đồn điền trồng cây xuất khẩu.
 • B. xây dựng các công trình công nghiệp mới.
 • C. phát triển kinh tế ở các vùng núi hay vùng ven biển.
 • D. hạn chế tác động của thiên tai.

Câu 15: Biểu hiện của quá trình đô thị hóa ở đới nóng không phải là:

 • A. Tốc độ đô thị hóa cao.
 • B. Trình đô đô thị hóa cao.
 • C. Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh.
 • D. Số siêu đô thị ngày càng nhiều.

Câu 16: Đô thị hóa tự phát ở đới nóng không có tác động nào sau đây?

 • A. ô nhiễm môi trường.
 • B. thất nghiệp, thiếu việc làm.
 • C. phân bố dân cư hợp lí hơn.
 • D. sinh ra nhiều tệ nạn xã hội.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng


 • 6 lượt xem