Trắc nghiệm địa lí 7 bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không đúng về tình hình dân cư của châu Đại Dương

 • A. Người bản địa chiếm tỉ lệ ít
 • B. Dân cư phân bố không đều
 • C. Mật độ dân số thấp nhất thế giới
 • D. Tỉ lệ dân thành thị thấp

Câu 2: Bộ tộc nào không phải là người bản địa của châu Đại Dương:

 • A. Ô-xtra-lô-it.
 • B. Mê-la-nê-diêng.
 • C. Pô-li-nê-diêng.
 • D. Nê-gro-it.

Câu 3: Châu Đại Dương có tỉ lệ người nhập cư chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số?

 • A. 65%
 • B. 70%
 • C. 75%
 • D. 80%

Câu 4: Người bản địa chiếm bao nhiêu % dân số châu lục?

 • A. 20%.
 • B. 30%.
 • C. 40%.
 • D. 45%.

Câu 5: Nước nào có mật độ dân số thấp nhất châu Đại Dương?

 • A. Pa-pua Niu Ghi-nê.
 • B. Ô-xtrây-li-a.
 • C. Va-nua-tu.
 • D. Niu Di-len.

Câu 6: Nước nào có tỉ lệ dân thành thị cao nhất châu Đại Dương?

 • A. Pa-pua Niu Ghi-nê.
 • B. Ôt-xtrây-li-a.
 • C. Va-nua-tu.
 • D. Niu Di-len.

Câu 7: Nước có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất châu Đại Dương:

 • A. Pa-pua Niu Ghi-nê.
 • B. Ôt-xtrây-li-a.
 • C. Va-nua-tu.
 • D. Niu Di-len.

Câu 8: Vùng tập trung đông dân nhất Ôt-xtrây-li-a:

 • A. Vùng trung tâm.
 • B. Vùng phía tây và tây bắc.
 • C. Vùng phía đông, đông nam và tây nam.
 • D. Vùng tây bắc và tây nam.

Câu 9: Châu Đại Dương có một số đảo thuộc chủ quyền của một số quốc gia ở châu lục khác:

 • A. Anh, Pháp, Hoa Kì và Chi-lê.
 • B. Anh, Pháp, Trung Quốc, Hoa Kì.
 • C. Pháp, Đức, Anh, Hoa Kì.
 • D. Đức, Anh, Nga, Hoa Kì.

Câu 10: Khoáng sản tập trung chủ yếu ở:

 • A. Đông Thái Bình Dương.
 • B. Bắc Thái Bình Dương.
 • C. Tây Thái Bình Dương.
 • D. Nam Thái Bình Dương.

Câu 11: Các khoảng sản chính của châu Đại Dương là:

 • A. Boxit, niken, sắt, than đá, dầu mỏ.
 • B. Boxit, dầu mỏ, vàng, đồng, apatit.
 • C. Dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, đồng, manga.
 • D. Sắt, niken, đồng, sắt, apatit, kim cương.

Câu 12: Các nước có nền kinh tế nhất châu Đại Dương là:

 • A. Ô-xtray-li-a và Niu Di-len.
 • B. Niu Di-len và Pa-pua-niu-ghi-nê.
 • C. Ô-xtray-li-a và Pa-pua-niu-ghi-nê.
 • D. Niu Di-len và Dac-Uyn.

Câu 13: Mật độ dân số châu Đại Dương so với thế giới:

 • A. Thấp nhất
 • B. Trung bình
 • C. Khá cao
 • D. Cao
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương


 • 107 lượt xem