Tuyển tập đề thi THPT quốc gia môn Hóa

Tuyển tập, sưu tầm những bộ đề thi môn Hóa mới nhất, hay nhất dành cho những bạn sắp bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

1. Đề và đáp án môn Hóa kì thi THPTQG năm 2020

Đề thi và đáp án 24 mã đề môn Hóa học

2. Đề và đáp án môn Hóa kì thi THPTQG năm 2019

 1. Đề thi và đáp án: Mã đề 201
 2. Đề thi và đáp án: Mã đề 202
 3. Đề thi và đáp án: Mã đề 203
 4. Đề thi và đáp án: Mã đề 204
 5. Đề thi và đáp án: Mã đề 205
 6. Đề thi và đáp án: Mã đề 206
 7. Đề thi và đáp án: Mã đề 207
 8. Đề thi và đáp án: Mã đề 208
 9. Đề thi và đáp án: Mã đề 209
 10. Đề thi và đáp án: Mã đề 210
 11. Đề thi và đáp án: Mã đề 211
 12. Đề thi và đáp án: Mã đề 212
 13. Đề thi và đáp án: Mã đề 213
 14. Đề thi và đáp án: Mã đề 214
 15. Đề thi và đáp án: Mã đề 215
 16. Đề thi và đáp án: Mã đề 216
 17. Đề thi và đáp án: Mã đề 217
 18. Đề thi và đáp án: Mã đề 218
 19. Đề thi và đáp án: Mã đề 219
 20. Đề thi và đáp án: Mã đề 220
 21. Đề thi và đáp án: Mã đề 221
 22. Đề thi và đáp án: Mã đề 222
 23. Đề thi và đáp án: Mã đề 223
 24. Đề thi và đáp án: Mã đề 224

Đáp án chính thức của Bộ GD môn Hóa học

3. Đề luyện thi môn Hóa mới nhất năm 2019

Đề 1: Luyện thi THPTQG môn Hóa học năm 2019

Đề 2: Luyện thi THPTQG môn Hóa học năm 2019

Đề 3: Luyện thi THPTQG môn Hóa học năm 2019

Đề 4: Luyện thi THPTQG môn Hóa học năm 2019

Đề 5: Luyện thi THPTQG môn Hóa học năm 2019

Đề 6: Luyện thi THPTQG môn Hóa học năm 2019

4. Đề luyện thi môn Hóa mới nhất năm 2018

Đề 1: Luyện thi THPTQG môn Hóa năm 2018

Đề 2: Luyện thi THPTQG môn Hóa năm 2018

Đề 3: Luyện thi THPTQG môn Hóa năm 2018

Đề 4: Luyện thi THPTQG môn Hóa năm 2018

Đề 5: Luyện thi THPTQG môn Hóa năm 2018

Đề 6: Luyện thi THPTQG môn Hóa năm 2018

Đề 7: Luyện thi THPTQG môn Hóa năm 2018

Đề 8: Luyện thi THPTQG môn Hóa năm 2018

Đề 9: Luyện thi THPTQG môn Hóa năm 2018

Đề 10: Luyện thi THPTQG môn Hóa năm 2018

Đề 11: Luyện thi THPTQG môn Hóa năm 2018

Đề 13: Luyện thi THPTQG môn Hóa năm 2018

Đề 14: Luyện thi THPTQG môn Hóa năm 2018

Đề 15: Luyện thi THPTQG môn Hóa năm 2018

Đề 16: Luyện thi THPTQG môn Hóa năm 2018

Đề 17: Luyện thi THPTQG môn Hóa năm 2018

5. Đề luyện thi môn Hóa những năm trước

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa Tỉnh Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2017 Đề minh họa của Bộ GD

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa lần 2 năm 2017 Đề minh họa của Bộ GD

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2017 của trường THPT chuyên KHTN

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT chuyên ĐHSP

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT chuyên ĐH Vinh

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa lần 3 năm 2017 của trường THPT chuyên ĐH Vinh

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT chuyên KHTN lần 4 (có đáp án)

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 2

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 3

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 4

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 5

HOT: Đề thi minh họa môn Hóa Học lần 3 của Bộ Giáo Dục

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 6

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 7

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 8

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 9

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 10

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 11

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 12

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 13

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 14

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 15

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 16

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 17

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 18

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 19

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 20

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 21

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 22

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 23

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 24

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 25

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 26

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 27

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 28

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 29

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 30

6. Đề và đáp án môn Hóa kì thi THPTQG năm 2017

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 201 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 202 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 203 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 204 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 205 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 206 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 207 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 208 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 209 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 210 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 211 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 212 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 213 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 214 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 215 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 216 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 217 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 218 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 219 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 220 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 221 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 222 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 223 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa học mã đề 224 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Hóa tất cả các mã đề thi THPT quốc gia 2017

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12