Cách làm câu số 1, 8, 10 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 30

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Cách làm câu số 1, 8, 10

Câu 1: Chọn D

Câu 8: Chọn A.

Bảo toàn khối lượng : nH2SO4 = (mmuối – mX)/98 = 0,1 mol

Xét trường hợp tạo muối trung hòa ta có:

45nC2H5NH2 + 60nC2H4(NH2)2 = mX = 7,5 và nC2H5NH2 + 2nC2H4(NH2)2 = 2nH2SO4 = 0,2

=>nC2H5NH2 = 0,1 mol ; nC2H4(NH2)2 = 0,05 mol

%mC2H5NH2 = 60

Câu 10: Chọn C.

Bảo toàn e ta có 2nKL = 2nH2 =>nKL = 0,025 mol => Mkim loại = 0,6/0,025= 24

Kim loại là Mg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021