Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa lần 3 năm 2017 của trường THPT chuyên ĐH Vinh

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

1

C

11

C

21

B

31

C

2

C

12

A

22

B

32

C

3

C

13

B

23

B

33

B

4

B

14

D

24

D

34

D

5

A

15

D

25

A

35

D

6

B

16

B

26

D

36

A

7

A

17

D

27

C

37

D

8

C

18

A

28

A

38

D

9

C

19

A

29

B

39

C

10

A

20

D

30

B

40

A

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021