Giải KHTN 6 mới

Giải bài tập đầy đủ khoa học tự nhiên lớp 6 - đủ ba bộ sách mới. Ở đây có đầy đủ giải bài tập môn khoa học tự nhiên của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo. Bài giải đều chi tiết, dễ hiểu. Các em học sinh, thầy cô giáo muốn xem lời giải của bài nào thì click vào bài đó để xem. Để tìm các bài tập khoa học tự nhiên 6 sách mới trên mạng. Hãy gõ vào ô tìm kiếm google dòng chữ: khoa học tu nhien 6 KhoaHoc.

GIẢI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 - KẾT NỐI TRI THỨC

CHƯƠNG I - MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 2: An toàn trong phòng thực hành

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 3: Sử dụng kính lúp

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 4: Sử dụng kính hiển vi quang học

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 5: Đo chiều dài

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 6: Đo khối lượng

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 7: Đo thời gian

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 8: Đo nhiệt độ

CHƯƠNG II - CHẤT QUANH TA

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 9: Sự đa dạng của chất

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 10: Các thể của chất và sự chuyển thể

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 11: Oxygen. Không khí

CHƯƠNG III - MỘT SỐ VẬT LIỆU, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM THÔNG DỤNG

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 12: Một số vật liệu

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 13: Một số nguyên liệu

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 14: Một số nhiên liệu

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 15: Một số lương thực, thực phẩm

CHƯƠNG IV - HỖN HỢP. TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 16: Hỗn hợp các chất

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 17: Tách chất khỏi hỗn hợp

CHƯƠNG V- TẾ BÀO

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 18: Tế bào - Đơn vị cơ bản của sự sống

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 21: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào

CHƯƠNG VI - TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 22: Cơ thể sinh vật sống

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 24: Thực hành quan sát và mô tả cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

CHƯƠNG VII - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 26: Khóa lưỡng phân

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 27: Vi khuẩn

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 28: Thực hành làm sữa chua và quan sát vi khuẩn

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 29: Virus

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 30: Nguyên sinh vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 31: Thực hành quan sát nguyên sinh vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 32: Nấm

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 33: Thực hành quan sát các loại nấm

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 34: Thực vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 35: Thực hành quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 36: Động vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 37: Thực hành quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 38: Đa dạng sinh học

CHƯƠNG VIII - LỰC TRONG ĐỜI SỐNG

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 40: Lực là gì?

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 41: Biểu diễn lực

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 42: Biến dạng của lò xo

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 43: Trọng lượng, lực hấp dẫn

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 44: Lực ma sát

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 45: Lực cản của nước

CHƯƠNG IX - NĂNG LƯỢNG

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 46: Năng lượng và sự truyền năng lượng

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 47: Một số dạng năng lượng

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 49: Năng lượng hao phí

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 50: Năng lượng tái tạo

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 51: Tiết kiệm năng lượng

CHƯƠNG X - TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 52: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 53: Mặt Trăng

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 54: Hệ Mặt Trời

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 55: Ngân hà

GIẢI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

MỞ ĐẦU

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 3: Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo - Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.

CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP ĐO

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 4: Đo chiều dài

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 5: Đo khối lượng

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 6: Đo thời gian

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ

CHỦ ĐỀ 2: CÁC THỂ CỦA CHẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất

CHỦ ĐỀ 3: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 9: Oxygen

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí

CHỦ ĐỀ 4: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM THÔNG DỤNG; TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 11: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng; tính chất và ứng dụng của chúng

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 13: Một số nguyên liệu

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 14: Một số lương thực - thực phẩm

CHỦA ĐỀ 5: CHẤT TINH KHIẾT - HỖN HỢP. PHƯƠNG PHÁP TÁCH CÁCH CHẨT

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 15: Chất tinh khiết - Hỗn hợp. Phương pháp tách các chất

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 16: Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp

CHỦ ĐỀ 6: TẾ BÀO - ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 17: Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 18: Thực hành quan sát tế bào

CHỦ ĐỀ 7: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 20: Các cấp độ tỏ chức trong cơ thể đa bào

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 21: Thực hành quan sát sinh vật

CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 22: Phân loại thế giới sống

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 23 Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 24: Virus

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 25: Vi khuẩn

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 26: Thực hành quan sát vi khuẩn. Tìm hiểu các bước làm sữa chua

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 27: Nguyên sinh vật

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 28: Nấm

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 29: Thực vật

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 30: Thực hành phân loại thực vật

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 31: Động vật

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 32: Thực hành quan sát và phân loại động vật ngoài thiên nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 33: Đa dạng sinh học

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 34: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

CHỦ ĐỀ 9: LỰC

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 35: Lực và biểu diễn lực

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 36: Tác dụng của lực

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 37: Lực hấp dẫn và trọng lượng

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 40: Lực ma sát

CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 41: Năng lượng

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 42: Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng

CHỦ ĐỀ 11: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 45: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà

GIẢI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 - CÁNH DIỀU

CHỦ ĐỀ 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN, DỤNG CỤ ĐÓ VÀ AN TOÀN THỰC HÀNH

[Cánh diều] Giải bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

[Cánh Diều] Giải bài 2: Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành

CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP ĐO

[Cánh Diều] Giải bài 3: Đo chiều dài, khối lượng và thời gian

[Cánh Diều] Giải bài 4: Đo nhiệt độ

[Cánh Diều] Giải bài tập (Chủ đề 1 và 2)

CHỦ ĐỀ 3: CÁC THỂ CỦA CHẤT

[Cánh Diều] Giải bài 5: Sự đa dạng của chất

[Cánh Diều] Giải bài 6: Tính chất và sự chuyển thể của chất

CHỦ ĐỀ 4: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ

[Cánh Diều] Giải bài 7: Oxygen và không khí

[Cánh Diều] Giải Bài tập (Chủ đề 3 và 4)

CHỦ ĐỀ 5: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

[Cánh Diều] Giải bài 8: Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng

[Cánh Diều] Giải bài 9: Một số lương thực - thực phẩm thông dụng

CHỦ ĐỀ 6: HỖN HỢP

[Cánh Diều] Giải bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch

[Cánh Diều] Giải bài 11: Tách chất ra khỏi hỗn hợp

[Cánh Diều] Giải Bài tập (Chủ đề 5 và 6)

CHỦ ĐỀ 7 : TẾ BÀO

[Cánh Diều] Giải bài 12: Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống

[Cánh Diều] Giải bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

[Cánh Diều] Giải bài: Bài tập (Chủ đề 7)

CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

[Cánh Diều] Giải bài 14: Phân loại thế giới sống

[Cánh Diều] Giải bài 15: Khóa lưỡng phân

[Cánh Diều] Giải bài 16: Virus và vi khuẩn

[Cánh Diều] Giải bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật

[Cánh Diều] Giải bài 18: Đa dạng nấm

[Cánh Diều] Giải bài 19: Đa dạng thực vật

[Cánh Diều] Giải bài 20: Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên

[Cánh Diều] Giải bài 21: Thực hành phân chia các nhóm thực vật

[Cánh Diều] Giải bài 23: Đa dạng động vật có xương sống

[Cánh Diều] Giải bài 24: Đa dạng sinh học

[Cánh Diều] Giải bài 25: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên thiên

[Cánh Diều] Giải bài: Bài tập (Chủ đề 8)

CHỦ ĐỀ 9: LỰC

[Cánh Diều] Giải bài 26: Lực và tác dụng của lực

[Cánh Diều] Giải bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

[Cánh Diều] Giải bài 28: Lực ma sát

[Cánh Diều] Giải bài 29: Lực hấp dẫn

CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG

[Cánh Diều] Giải bài 30: Các dạng năng lượng

[Cánh Diều] Giải bài 31: Chuyển hóa năng lượng

[Cánh Diều] Giải bài 32: Nhiên liệu và năng lượng tái tạo

[Cánh Diều] Giải bài: Bài tập (Chủ đề 9 và 10)

CHỦ ĐỀ 11: CHUYỂN ĐỘNG NHÌN THẤY CỦA MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG; HỆ MẶT TRỜI VÀ NGÂN HÀ

[Cánh Diều] Giải bài 33: Hiện tượng mọc và lặn của mặt trời

[Cánh Diều] Giải bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của mặt trăng

[Cánh Diều] Giải bài 35: Hệ mặt trời và ngân hà

[Cánh Diều] Giải khoa học tự nhiên 6 bài: Bài tập (Chủ đề 11)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6