[Cánh Diều] Giải khoa học tự nhiên 6 bài: Bài tập (Chủ đề 8)

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Bài tập (Chủ đề 8) trang 136 sgk Khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1/ Hãy lập bảng về đặc điểm nhận biết của các nhóm thực vật (rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín) và lấy ví dụ minh họa cho mỗi nhóm

=> Xem hướng dẫn giải

2/ Xây dựng khóa lưỡng phân để nhận biết các động vật trong hình dưới đây:

1. Chim

2. Sứa

3. Hổ

4. Cá

5. Ếch

6. Giun

7. Ốc sên

8. Rắn

=> Xem hướng dẫn giải

3/ Tìm hiểu sự đa dạng sinh vật ở địa phương em và làm báo cáo thuyết trình

=> Xem hướng dẫn giải


  • 41 lượt xem