[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 21: Thực hành quan sát sinh vật

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 21 Thực hành quan sát sinh vật trang 98 sgk khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Báo cáo kết quả thực hành

  1. Vẽ và chú thích một cơ thể đơn bào
  2. Nêu các cơ quan cấu tạo cây xanh trên mẫu đã quan sát
  3. Kể tên một số cơ quan, hệ cơ quan ở người
  4. Trong những mẫu thực vật mà em đã quan sát và mô tả, những mãu vật vào có rễ, thân, lá biến dạng?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 130 lượt xem