Phiếu bài tập tết lớp 6 năm 2022 trường THCS Thanh Am, Long Biên Đề cương ôn tập tết Toán 6

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tết lớp 6 năm 2022

Phiếu bài tập tết lớp 6 năm 2022 trường THCS Thanh Am, Long Biên được Khoahoc.com.vn sưu tầm và đăng tải. Như các em đã biết kì nghỉ tết là một kì nghỉ khá dài đối với các em học sinh, chính vì vậy để tránh học sinh quên kiến thức cũ quý thầy cô hay ra những tập tết để học sinh rèn luyện thêm tại nhà. Dưới đây là nội dung cơ bản, các em cùng tham khảo nhé.

TNG THCS THANH AM

Năm hc 2021 - 2022

PHIẾU ÔN TẬP TẾT

MÔN: TOÁN 6

Bài 1: Tính.

a) (-35) +23– (-35) – 47

b) 24–(-136) – (-70) + 15 + (-115)

c) 37–(-43) + (-85) – (-30) + 15

Bài 2: Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu th):

a) 129.304– 204. 129

b) 32.5 + 23.10 – 81:3

c) 62.23+6.52 – (345-344)100

d) (– 109 ) + 897 + (– 81 ) + (–797)

Bài 3: Tính tng sau bằng cách hợp lý

a) ( - 23) +15+ 18 + 23

b) (- 9) + 301 + ( - 511) + 119

c) 455+(- 311) + 2015 + ( - 144)

d) 815 + [ 95 + ( - 815) + ( - 45)

e) (1267- 196) - (267+ 304)

g) 1152 –(374 + 1152) + (- 65 + 374)

Bài 4: Tìm x, biết:

a) x–77 = – 34

b) 7 |x| + 21 = 63

c) 126–2x = 62

d) 91⋮x; 26⋮x và 10<x<30; x \in N

Bài 5: Tìm các s nguyên x, biết:

a) x + (-13)= –122 - (-78)

b) x + 76 = 58 - (-16)

c) 453+x = -44 – (-199)

d) -x + 23 = 22.3

Bài 6: Cho hình vẽ như bên.

a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào? Điểm C thuộc những đường thẳng nào? ( Ghi bằng kí hiệu)

Phiếu bài tập tết lớp 6 năm 2022

b) Điểm nào thuộc đường thẳng m, điểm nào thuộc đường thẳng n? (Ghi bằng kí hiệu)

Bài 7: Một mảnh vườn hình thang có kích thước như hình dưới. Biết năng suất lúa là 0,8kg /m2

Phiếu bài tập tết lớp 6 năm 2022

a) Tính diện tích mảnh ruộng.

b) Hỏi mảnh ruộng cho sản lượng là bao nhiêu kilôgam thóc?

Bài 8: Tính diện tích bể bơi ở hình ảnh dưới đây, các kích thước được mô tả ở hình vẽ.

Phiếu bài tập tết lớp 6 năm 2022 Phiếu bài tập tết lớp 6 năm 2022

Tài liệu vẫn còn để xem trọn vẹn nội dung các em hãy nhấn nút tải về nhé.

Phiếu bài tập tết lớp 6 năm 2022 trường THCS Thanh Am, Long Biên được Khoahoc.com.vn chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em học sinh có thêm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra sau tết.