Bộ đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 năm 2021 - 2022 Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6

Nội dung
  • 7 Đánh giá

Bộ đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 năm 2021 - 2022 được Khoahoc tổng hợp và đăng tải. Tài liệu sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải đề thi. Dưới đây là nội dung chi tiết mời các em cùng tham khảo

1. Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 trường Hoàng Hoa Thám

A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Sử dụng dữ liệu sau đây để làm câu 1, 2.

Một cửa hàng bán ô tô thống kê số lượng ô tô bán được trong bốn quý năm 2021 được kết quả như sau:

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 trường THCS Hoàng Hoa Thám năm 2021 - 2022

Câu 1: Tổng số xe bán được trong bốn quý là:

A. 11 chiếc

B. 110 chiếc

C. 115 chiếc

D. 12 chiếc

Câu 2: Quý 4 bán được nhiều hơn quý 3 bao nhiêu chiếc xe?

Sử dụng dữ liệu sau đây để làm câu 4, 5.

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 trường THCS Hoàng Hoa Thám năm 2021 - 2022

Biểu đồ sau đây cho biết môn thể thao yêu thích nhất của các bạn học sinh khối 6 một trường THCS.

Câu 3: Môn thể thao được yêu thích nhất là:

A. Bóng đá

B. Bóng rổ

C. Cầu lông

D. Bơi lội

Câu 4: Số HS thích bóng đá nhiều hơn số HS thích bóng rổ là:

Câu 5: Tung đồng xu 32 lần liên tiếp, có 18 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là

A. \frac{{18}}{{32}}

B. \frac{7}{{16}}

C. \frac{{12}}{{32}}

D. \frac{3}{8}

Câu 6: Khánh gieo một con xúc xắc 50 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:

S

1

2

3

4

5

6

Số lần

4

10

11

7

12

6

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là:

A. \frac{1}{{10}}

B. \frac{6}{{25}}

C. \frac{2}{{25}}

D. Đáp án khác

Câu 7: Số đối của \frac{{ - 6}}{{ - 7}} là:

A. \frac{{ - 6}}{7}

B. \frac{7}{6}

C. \frac{6}{7}

D. \frac{{ - 7}}{6}

Câu 8: Số nghịch đảo của - 1\frac{3}{5}

A. - \frac{5}{2}

B. \frac{8}{5}

C. \frac{{ - 5}}{8}

D. \frac{5}{8}

Câu 9: Phân số nhỏ nhất trong các phân số \frac{{ - 33}}{{2013}};\frac{{ - 20}}{{ - 19}};\frac{{ - 3}}{{61}};\frac{{13}}{{14}}

A. \frac{{ - 33}}{{2013}}

B. \frac{{ - 20}}{{ - 19}}

C. \frac{{ - 3}}{{61}}

D. \frac{{13}}{{14}}

Câu 10: Kết quả của phép tính 32,1 - 29,325 là:

A. -61,245

B. 61,425

C. 2,775

D. -61,425

Câu 11: Kết quả phép tính 2,72 \times ( - 3,25) là:

A. -8,84

B. 8,84

C. -88,4

D. 88,4

Câu 12: Làm tròn số thập phân 81, 24035 đến hàng phần trăm ta được cố:

A. 81,24

B. 81,25

C. 81

D. 81, 240

Câu 13: Làm tròn số đến hàng triệu, ta được số:

A. -35000

B. -34000000

C. -3456000

D. Đáp án khác

Câu 14: Trong các câu sau, câu nào đúng?

A. Hai tia chung gốc thì đối nhau

B. Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau

C. Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì đối nhau

D. Hai tia đối nhau thì không cần chung gốc

Kích vào đây để tải tài liệu bản full: Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 trường THCS Hoàng Hoa Thám năm 2021 - 2022

2. Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 Nam Từ Liêm

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2021 - 2022

Kích vào đây để tải tài liệu bản full: Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2021 - 2022

3. Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 Trường Amsterdam

A - Các chủ điểm kiến thức

1.Số nguyên

+ Các phép tính của số nguyên

+ Bội ước số nguyên

2.Phân s

+ Các phép toán cộng, trừ, nhân và chia phân số, hỗn số, số thập phân (phối hợp 4 phép toán).

+ Hai bài toán cơ bản của phân số (Tính giá trị phân số của một số, tìm một số biết giá trị phân số của nó, tìm tỉ số hai số).

+ Một số dạng toán nâng cao (Phân số tối giản, Dãy các phân số có quy luật, ...)

+ Một số phương pháp giải toán số học (Tính ngược tù cuối,...)

+ Toán chuyển động

3.Số thp phân

+ Các phép tính về số thập phân, hỗn số

+ Làm tròn số, số phần trăm

4.Dliệu và xác suất thực nghiệm

+ Lập bảng số liệu

+ Vẽ biểu đồ tranh, cột, cột kép

+ Tính xác suất

5. Hình

+ Các cách chứng minh điểm nằm giữa

+ Tính độ dài đoạn thẳng

+ Trung điểm đoạn thẳng

+ Đo góc

+ Nhận biết các loại góc cơ bản

Mt sđề tham kho

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 đề 1

Câu 1: Kết quả của phép tính \frac{10}{17}-\left(-\frac{7}{17}+\frac{7}{13}\right)là:

A. \frac{6}{3} B. \frac{20}{17} C. \frac{14}{13} D. \frac{6}{17}

Câu 2: Kết quả tìm được của x trong biểu thức \frac{5}{11}-3 x=\frac{5}{11}là:

A.0 B. \frac{5}{11} C. \frac{30}{11} D. \frac{11}{5}

Câu 3: \frac{4}{5}giờ là bao nhiêu phút?

A.40 phút B. 30 phút C. 48 phút D.36phút

Câu 4: Trong hình vẽ

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6

Chọn khẳng định sai.

A.Điểm A nằm trên đường thẳng

B. Điểm B nằm trên đường thẳng a.

C. Điểm C nằm trên đường thẳng

D. Cả ba đều sai.

Kích vào đây để tải tài liệu bản full: Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2021 - 2022

4. Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành năm 2021 - 2022

Kích vào đây để tải tài liệu bản full: Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành năm 2021 - 2022

5. Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 2 trường THCS Mỹ Đình 2

A/ THUYT.

1. Thu thập, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu.

2. Biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ cột kép.

3. Kết quả có thể, sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.

4. Xác suất thực nghiệm.

5. Phân số bằng nhau, rút gọn phân số, quy đồng mẫu phân số, so sánh phân số, hỗn số dương.

6. Phép cộng phân số và các tính chất của phép cộng phân số. Phép trừ phân số.

7. Điểm và đường thẳng.

8. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

9. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

B/ BÀI TẬP.

Dạng 1: Trắc nghim

Câu 1. Cho bảng thống kê biểu diễn số lượng các bạn học sinh thích ăn các món: gà rán, xúc xích, pizza của lớp 6D như sau:

Món ăn

Số lượng

Gà rán

10

Xúc xích

20

Pizza

15

Nếu ta sử dụng mỗi 😄 tương ứng với 5 bạn thì số biểu tượng tương ướng với số bạn thích ăn xúc xích là bao nhiêu?

A.2. B. 3. C. 4. D.5.

Câu 2. Một cuộc điều tra về thói quen tập thể dục của 30 học sinh lớp 6A cho ra bảng thống kê sau:

Tình trng

Số lượng

Thường xuyên

10

Thỉnh thoảng

7

Không bao giờ

x

Khi đó x là:

A. 10.              B. 13 .

C. 30.              D. 7 .

Kích vào đây để tải tài liệu bản full: Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 2 trường THCS Mỹ Đình 2 năm 2021 - 2022

7. Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 2 năm 2021 - 2022

Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 2 năm 2021 - 2022

Kích vào đây để tải tài liệu bản full: Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 2 năm 2021 - 2022

8. Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 Trường THCS Ngô Sĩ Liên

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 Trường THCS Ngô Sĩ Liên năm 2021 - 2022

Kích vào đây để tải tài liệu bản full: Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 Trường THCS Ngô Sĩ Liên năm 2021 - 2022

9. Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 Trường THCS Mỹ Đình 2

A/ LÝ THUYẾT.

1. Thống kê và xác suất thực nghiệm

2. Phân số và các phép toán của phân số. Hỗn số dương.

3. Hai bài toán về phân số.

4. Số thập phân. Tính toán với số thập phân.

5. Ước lượng và làm tròn số.

6. Tỉ số và tỉ số phần trăm.

7. Điểm và đường thẳng.

8. Hai đường thẳng song song. Hai đường thẳng cắt nhau.

9. Đoạn thẳng.

10. Tia.

11. Góc.

B/ BÀI TẬP.

Dạng 1: Trắc nghiệm

Sử dụng dữ liệu sau đây để làm câu 1, 2.

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 Trường THCS Mỹ Đình 2 năm 2021 - 2022

Biểu đồ sau đây cho biết môn thể thao yêu thích nhất của các bạn học sinh khối 6 một trường THCS.

Câu 1. Môn thể thao được yêu thích nhất là:

A. Bóng đá.          B. Bóng rổ.           C. Cầu lông.               D. Bơi lội.

Câu 2.Số HS thích bóng đá nhiều hơn số HS thích bóng rổ là:

A. 20.                   B. 80.                    C. 60.                         D. 10.

Câu 3.Tung đồng xu 32 lần liên tiếp, có 18 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N

A.\frac{18}{32}                   B.\frac{7}{16} .                   C.\frac{12}{32} .                   D.\frac{3}{8} .

Câu 4. Khánh gieo một con xúc xắc 50 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện

1

2

3

4

5

6

Số lần

4

10

11

7

12

6

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là:

A. \frac{1}{10}               B. \frac{6}{25}.                     C.\frac{2}{25} .                D. Đáp án khác.

Câu 5: Kết quả của phép nhân \frac{-1}{3}.\frac{-3}{7} là?

A.\frac{3}{7} B. \frac{-1}{7} C. \frac{1}{7}. D. A=\frac{-3}{7}

Câu 6: Kết quả của phép chia \frac{5}{7}:\frac{-10}{7}là?

A.\frac{-5}{7} B. \frac{-1}{2}. C.\frac{1}{2}. D. \frac{1}{10}.

Câu 7: Phân số nghịch đảo của phân số \frac{6}{7}là:

A. \frac{-6}{7} B.\frac{-7}{6} C.\frac{7}{6} D.-\frac{7}{6}

Câu 8: Tìm x, biết \frac{-12}{19}.x=\frac{9}{16}:

A.\frac{-5}{16} B.\frac{-3}{4}. C.\frac{-3}{16} . D. \frac{3}{16}.

Kích vào đây để tải tài liệu bản full: Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 Trường THCS Mỹ Đình 2 năm 2021 - 2022

Bộ đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 năm 2021 - 2022 được Khoahoc chia sẻ trên đây gồm 8 đề cương ôn thi học kì 2 lớp 6 để các em ôn tập, củng cố kiến thức cũng như nâng cao kỹ năng giải đề, qua đó chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kì 2 lớp 6 sắp tới. Ngoài việc tham khảo tài liệu trên các em có thể tham khảo thêm các môn học khác tại tài liệu học tập lớp 6 này nhé.

Tài liệu tham khảo khác