Giải sinh học 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều

Giải bài tập đầy đủ sinh học lớp 6 - đủ ba bộ sách mới. Ở đây có đầy đủ giải bài tập môn sinh học của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo. Bài giải đều chi tiết, dễ hiểu. Các em học sinh, thầy cô giáo muốn xem lời giải của bài nào thì click vào bài đó để xem. Để tìm các bài tập sinh học 6 sách mới trên mạng. Hãy gõ vào ô tìm kiếm google dòng chữ: sinh hoc 6 KhoaHoc.

GIẢI SINH HỌC 6 - KẾT NỐI TRI THỨC

CHƯƠNG V- TẾ BÀO

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 18: Tế bào - Đơn vị cơ bản của sự sống

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 21: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào

CHƯƠNG VI - TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 22: Cơ thể sinh vật sống

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 24: Thực hành quan sát và mô tả cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

CHƯƠNG VII - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 26: Khóa lưỡng phân

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 27: Vi khuẩn

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 28: Thực hành làm sữa chua và quan sát vi khuẩn

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 29: Virus

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 30: Nguyên sinh vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 31: Thực hành quan sát nguyên sinh vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 32: Nấm

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 33: Thực hành quan sát các loại nấm

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 34: Thực vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 35: Thực hành quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 36: Động vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 37: Thực hành quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 38: Đa dạng sinh học

CHƯƠNG X - TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 52: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 53: Mặt Trăng

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 54: Hệ Mặt Trời

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 55: Ngân hà

GIẢI SINH HỌC 6 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

CHỦ ĐỀ 6: TẾ BÀO - ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 17: Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 18: Thực hành quan sát tế bào

CHỦ ĐỀ 7: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 20: Các cấp độ tỏ chức trong cơ thể đa bào

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 21: Thực hành quan sát sinh vật

CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 22: Phân loại thế giới sống

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 23 Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 24: Virus

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 25: Vi khuẩn

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 26: Thực hành quan sát vi khuẩn. Tìm hiểu các bước làm sữa chua

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 27: Nguyên sinh vật

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 28: Nấm

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 29: Thực vật

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 30: Thực hành phân loại thực vật

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 31: Động vật

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 32: Thực hành quan sát và phân loại động vật ngoài thiên nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 33: Đa dạng sinh học

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 34: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

GIẢI SINH HỌC 6 - CÁNH DIỀU

CHỦ ĐỀ 7 : TẾ BÀO

[Cánh Diều] Giải bài 12: Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống

[Cánh Diều] Giải bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

[Cánh Diều] Giải bài: Bài tập (Chủ đề 7)

CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

[Cánh Diều] Giải bài 14: Phân loại thế giới sống

[Cánh Diều] Giải bài 15: Khóa lưỡng phân

[Cánh Diều] Giải bài 16: Virus và vi khuẩn

[Cánh Diều] Giải bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật

[Cánh Diều] Giải bài 18: Đa dạng nấm

[Cánh Diều] Giải bài 19: Đa dạng thực vật

[Cánh Diều] Giải bài 20: Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên

[Cánh Diều] Giải bài 21: Thực hành phân chia các nhóm thực vật

[Cánh Diều] Giải bài 23: Đa dạng động vật có xương sống

[Cánh Diều] Giải bài 24: Đa dạng sinh học

[Cánh Diều] Giải bài 25: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên thiên

[Cánh Diều] Giải bài: Bài tập (Chủ đề 8)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6