[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 31: Động vật

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 31 Động vật trang 140 sgk khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Đa dạng dộng vật

 • Quan sát hình 31.1 và chỉ ra điểm khác biệt giữa động vật không sương sống và động vật có sương sống

 • Em hãy kể tên một số đại diện thuộc nhóm động vật không sương sống và động vật có xương sống
 • Quan sát hình 31.2, em hãy kể tên các nhóm động vật không xương sống và xác định đặc điểm mỗi nhóm

 • Để phân biệt các nhóm động vật không xương sống, em có thể dựa vào đặc điểm nào?
 • Xác định môi trường sống của các nhóm động vật không xương sống bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

 • Nhận xét về sự đa dạng của các nhóm động vật không xương sống
 • Quan sát hình 31.3, em hãy kể tên các nhóm động vật có xương sống. Xác định đặc điểm mỗi nhóm

 • Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt nhóm động vật có xương sống
 • Các nhóm động vật có xương sống phân bổ ở những môi trường nào?
 • Chứng minh sự đa dạng của nhóm động vật có xương sống
 • Hãy kể tên các loài động vật tham gia vào "bản giao hưởng" đêm hè trên những cánh đồng làng quê ở nước ta

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tác hại của động vật trong đời sống

 • Quan sát hình 31.4, nêu một số tác hại của động vật trong đời sống con người
 • Quan sát hình 31.4, em hãy nêu con đường lây nhiễm bệnh dịch hạch ở người

 • Địa phương em đã sử dụng biện pháp nào để phòng trừ động vật gây hại

=> Xem hướng dẫn giải

BÀI TẬP

1. Cho hình ảnh đại diện một số động vật

a, Gọi tên các sinh vật trong hình

b, Vẽ sơ đồ phân chia các đại diện trên thành 2 nhóm, nhóm động vật có xương sống và động vật không có xương sống

2. Nối mỗi nhóm ở cột A với đặc điểm tương ứng ở cột B

3. Em hãy nêu các biện pháp phòng chống giun kí sinh ở người

4. Quan sát vòng đời phát triển của loài sâu bướm, em hãy thực hiện các lệnh sau:

a, Giai đoạn nào ảnh hưởng đến năng suát cây trồng

b, Theo em nên dân sử dụng biện pháp phòng trừ sâu hại nào để đảm bảo hiệu quả và an toàn sinh học. Cho ví dụ

=> Xem hướng dẫn giải


 • 180 lượt xem