[Cánh Diều] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 24: Đa dạng sinh học

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 24: Đa dạng sinh học trang 131 sgk Khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

PHẦN MỞ ĐẦU

Kể tên các sinh vật có trong hình 24.1 mà em biết và nêu môi trường sống của chúng.

Trả lời:

  • Cá, sứa, san hô: môi trường dưới nước
  • Gấu, con người, cây cối: môi trường trên cạn
  • Bướm, ong, chim: môi trường bầu trời

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. ĐA DẠNG SINH HỌC

1/ Quan sát hình 24.2 và nhận xét sự đa dạng sinh học ở mỗi khu vực

Giải thích tại sao có khu vực đa dạng sinh học cao nhưng có khu vực lại có đa dạng sinh học thấp

=> Xem hướng dẫn giải

II. VAI TRÒ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC TRONG TỰ NHIÊN VÀ TRONG THỰC TIỄN

1/ Lấy ví dụ chứng minh vai trò của đa dạng sinh học sau đây:

  • Cung cấp nhiên liệu, gỗ, dược liệu, thực phẩm:
  • Tham quan du lịch sinh thái
  • Nơi học tập, nghiên cứu sinh vật

=> Xem hướng dẫn giải

II. VAI TRÒ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC TRONG TỰ NHIÊN VÀ TRONG THỰC TIỄN

1/ Lấy ví dụ về nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học và hậu quả

2/ Vì sao cần bảo tồn đa dạng sinh học?

Lấy ví dụ về một số biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học

Kể tên một số khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển hoặc vườn quốc gia ở Việt Nam.

3/ Tìm hiểu và kể tên những loài đang bị suy giảm về số lượng. Nêu nguyên nhân và biện pháp bảo vệ các loài đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 83 lượt xem