Kể tên một số chất rắn hòa tan và một số chất rắn không hòa tan trong nước mà em biết

  • 2 Đánh giá

1/ Kể tên một số chất rắn hòa tan và một số chất rắn không hòa tan trong nước mà em biết

2/ Tiến hành thí nghiệm để biết than bột là chất tan hay không tan trong nước.

3/ Để pha cà phê hòa tan nhanh hơn, em sẽ sử dụng nước nóng, nước ở nhiệt độ phòng hay nước lạnh. Vì sao?

Bài làm:

1/ Một số chất rắn hòa tan trong nước: muối, đường,...

Một số chất rắn không hòa tan trong nước: đồng, chì, kẽm, cát, đá,...

2/ Thí nghiệm: Đổ 1 thìa tahn bột vào 1 cốc nước, ngoáy đều

Sau khoảng 1 thời gian, than đọng dưới đáy cốc

Chứng tỏ than bột không tan trong nước

3/ Để pha cà phê hòa tan nhanh hơn, ta dùng nước nóng vì lượng các chất rắn hòa tan trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 cánh diều