Toán 9 tập 1

Giải toàn bộ trong sgk toán 9 tập 1. Cẩm nang làm bài tập sgk toán 9 tập 1. Để học tốt toán 9 tập 1. Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Tất cả bài tập trong sgk toán 9 tập 1 đều được hướng dẫn làm chi tiết, dễ hiểu. Mời các em học sinh, các bậc phụ huynh tham khảo

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Giải bài 1: Căn bậc hai sgk Toán đại 9 tập 1 Trang 4

Giải bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn A mũ hai bằng giá trị tuyệt đối của A

Giải bài 3: Liên hệ giữa phép nhân với phép khai phương

Giải bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Giải bài 5: Bảng căn bậc hai

Giải bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Giải bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Giải bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Giải bài 9: Căn bậc ba

Giải bài: Ôn tập chương I

CHƯƠNG 1: HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Giải bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Giải bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Giải bài 3: Bảng lượng giác

Giải bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Giải bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời

Giải bài: Ôn tập chương I

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

Giải bài 1: Sự xác định đường tròn.Tính chất đối xứng của đường tròn

Giải bài 2: Đường kính và dây của đường tròn

Giải bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Giải bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Giải bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Giải bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Giải bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Giải bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

Giải bài: Ôn tập chương II

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Giải bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Giải bài 2: Hàm số bậc nhất

Giải bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b

Giải bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Giải bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

Giải bài: Ôn tập chương II

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 9