Giải địa lý 8

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm Địa Lí 8, hướng dẫn giải bài tập SGK Địa Lí 8 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Địa Lí 8, tuyển tập các đề thi Địa Lí 8 học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất. Để tìm bài viết này trên mạng, gõ vào ô tìm kiếm Google dòng chữ: Dia 8 KhoaHoc

PHẦN MỘT: THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (TIẾP THEO)

Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

Bài 2: Khí hậu Châu Á

Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

Thực hành bài 4: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở Châu Á

Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

Thực hành bài 6: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á

Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước Châu Á

Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước Châu Á

Bài 9: Khu vực Tây Nam Á

Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế xã hội khu vực Đông Á

Bài 14: Đông Nam Á- đất liền và hải đảo

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Bài 18: Thực hành tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

Bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực

Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

Bài 21: Con người và môi trường địa lí

PHẦN HAI: ĐỊA LÍ VIỆT NAM

Bài 22: Việt Nam – đất nước, con người

Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

Bài 24: Vùng biển Việt Nam

Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

Bài 27: Thực hành đọc bản đồ Việt Nam

Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

Bài 29: Đặc điểm khu vực địa hình

Bài 30: Thực hành đọc bản đồ địa hình Việt Nam

Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Bài 35: Thực hành khí hậu, thủy văn Việt Nam

Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam

Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Bài 40: Thực hành đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp

Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8