Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

 • 1 Đánh giá

Thiên nhiên nước ta rất đa dạng, phức tạp, phân hóa mạnh mẽ trong không gian và các hợp phần tự nhiên. Song có thể nêu lên một số tính chất nổi bật của môi trường tự nhiên nước ta sau đây.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Việt Nam là một nước nhiệt đới ẩm gió mùa

 • Là tính chất nền tảng của thiên nhiên Việt Nam.
 • Thể hiện trong các thành phần của cảnh quan tự nhiên, rõ nét nhất là môi trường khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều.
 • Tuy nhiên có nơi, có mùa lại bị khô hạn, lạnh giá với những mức độ khác nhau.

2. Việt Nam là một nước ven biển

 • Ảnh hưởng của biển rất mạnh mẽ, sâu sắc.
 • Sự tương tác giữa đất liền và biển đã tăng cường tính chất nóng, ẩm, gió mùa cho thiên nhiên nước ta.

3. Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi

 • Nước ta có 3/4 diện tích là đồi núi .
 • Cảnh quan đồi núi chiếm ưu thế trong cảnh quan chung của thiên nhiên nước ta và thay đổi theo quy luật đai cao.
 • Vùng núi nước ta chứa nhiều tài nguyên (khoáng sản, lâm sản, thuỷ văn…)

4. Thiên nhiên nước ta có sụ phân hoá đa dạng, phức tạp

Thiên nhiên có sự phân hoá từ :

 • Đông sang Tây
 • Thấp đến Cao
 • Bắc xuống Nam

=> Tạo điều kiện thuận lợi và khó khăn cho phát triển kinh tế, xã hội.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: (Trang 136 sgk Địa lí 8) Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: (Trang 136 sgk Địa lí 8) Hãy tính nước ta 1 km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: (Trang 137 sgk Địa lí 8) Miền núi nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế - xã hội?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5:(Trang 137 sgk Địa lí 8) Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6:(Trang 137 sgk Địa lí 8) Tính chất nhiệt đổi ẩm gió mùa được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: (Trang 137 sgk Địa lí 8) Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan thiên nhiên tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế- xã hội ở nước ta.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 8 bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam


 • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan