Hãy tính nước ta 1 km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: (Trang 136 sgk Địa lí 8) Hãy tính nước ta 1 km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển?

Bài làm:

Ta có:

  • Diện tích đất liền nước ta là : 331.698
  • Diện tích vùng biển nước ta là: khoảng 1.000.000

=> 1 đất liền tương ứng 3 mặt biển

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021