Bài 29: Đặc điểm khu vực địa hình

  • 1 Đánh giá

Địa hình nước ta đa dạng và chia thành các khu vực địa hình khác nhau: đồi núi, đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa. Mỗi khu vực có những nét nổi bật cấu trúc và kiến tạo địa hình như hướng, độ cao, tính chất của đất đá…Do đó, việc phát triển kinh tế xã hội ở mỗi khu vực địa hình có những thuận lợi và khó khăn riêng.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Khu vực đồi núi

  • Vùng núi Đông Bắc
  • Vùng núi Tây Băc
  • Vùng núi Trường Sơn Bắc
  • Vùng núi Trường Sơn Nam

  • Địa hình bán bình nguyên Đông Nam Bộ và vùng đồi trung du Bắc Bộ: Là dạng địa hình chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng.

2. Khu vực đồng bằng

a. Đồng bằng châu thổ hạ lưu các sông lớn

Đặc điểm so sánh

Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông Cửu Long

Vị trí

Hạ lưu sông Hồng

Hạ lưu sông Cửu Long

Diện tích

15000 km2

40000 km2

Mạng lưới sông ngòi

Sông ngòi dày đặc

Mạng lưới kênh rạch do con người tạo ra.

Hệ thống đê điều

Có đê ngăn lũ

Không có đê ngăn lũ

Phù sa

Không được phù sa bồi đắp tự nhiên

Được bồi đắp tự nhiên.

b. Đồng bằng duyên hải Trung Bộ:

  • Có diện tích 15000 km2, nhỏ hẹp, kém phì nhiêu, bị cắt bởi nhiều dãy núi ăn sát ra biển.

3. Địa hình bờ biển và thềm lục địa.

  • Bờ biển có hai loại: bờ biển mài mòn và bờ biển bồi tụ.
  • Thềm lục địa miền băc và miền nam nông và rộng, miền trung sâu hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Quan sát hình 28.1, cho biết:

– Trường Sơn Bắc chạy theo hướng nào?

– Vị trí của đèo Ngang, đèo Lao Bảo, đèo Hải Vân.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: So sánh địa hình hai vùng đồng bằng nêu trên em nhận thấy chúng giống nhau và khác nhau như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Vì sao các đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Địa hình nước ta chia thành mấy khu vực. Đó là những khu vực nào.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Địa hình đá vôi tập trung nhiều ở miền nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Địa hình cao nguyên ba dan tập trung nhiều ở miền nào.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 8 bài 29: Đặc điểm khu vực địa hình


  • 22 lượt xem
Chủ đề liên quan