Địa hình cao nguyên ba dan tập trung nhiều ở miền nào.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Địa hình cao nguyên ba dan tập trung nhiều ở miền nào.

Bài làm:

Địa hình cao nguyên ba dan tập trung nhiều ở vùng Trường Sơn Nam, đặc biệt là Tây Nguyên.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021