Vì sao rừng nhiệt đới ẩm chiếm diện tích đáng kể ở Đông Nam Á?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Vì sao rừng nhiệt đới ẩm chiếm diện tích đáng kể ở Đông Nam Á?

Bài làm:

Rừng nhiệt đới ẩm chiếm diện tích đáng kể ở Đông Nam Á vì sự phát triển của rừng liên quan mật thiết đến khí hậu. Khu vực Đông Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm vì thế cảnh quan rừng nhiệt đới ấm chiếm diện tích đáng kế.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021