Vì sao các địa điểm trên (Bắc Quang, Hoàng Liên Sơn, Huế, Hòn Ba) lại thường có mưa lớn?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Vì sao các địa điểm trên (Bắc Quang, Hoàng Liên Sơn, Huế, Hòn Ba) lại thường có mưa lớn?

Bài làm:

Sở dĩ các địa điểm như Bắc Quang, Hoàng Liên Sơn, Huế, Hòn Ba lại có lượng mưa hằng năm lớn là do đây là khu vực địa hình cao, là bức tường đón gió ẩm.

  • 78 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021