Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào?

Bài làm:

Sự hình thành và biến đổi địa hình nước ta chịu sự tác động của nhiều yếu tố bao gồm cả ngoại lực và nội lực. Cụ thể, một trong những yếu tố tác động lớn nhất đó chính là:

  • Hoạt động nâng lên hạ xuống của các mảng tân kiến tạo.
  • Chịu tác động ngoại lực như gió, mưa…, nhất là trong điều kiện nhiệt đới ẩm gió mùa.
  • Tác động của hoạt động của con người.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8