Trắc nghiệm lịch sử 12

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm lịch sử lớp 12. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: Trac nghiem su 12 KhoaHoc

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Trắc nghiệm bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai 1945 – 1949

Trắc nghiệm bài 2: Liên Xô và các nước Đông ÂU 1945 – 1991. Liên Bang Nga 1991 – 2000

Trắc nghiệm bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Trắc nghiệm bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Trắc nghiệm bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ La Tinh

Trắc nghiệm bài 6: Nước Mĩ

Trắc nghiệm bài 7: Tây Âu

Trắc nghiệm bài 8: Nhật Bản

Trắc nghiệm bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Trắc nghiệm bài 10: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Trắc nghiệm bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Trắc nghiệm lịch sử 12 học kì I (P1)

Trắc nghiệm lịch sử 12 học kì I (P2)

Trắc nghiệm lịch sử 12 học kì I (P3)

Trắc nghiệm lịch sử 12 học kì I (P4)

Trắc nghiệm lịch sử 12 học kì I (P5)

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Trắc nghiệm bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Trắc nghiệm bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Trắc nghiệm bài 14: Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Trắc nghiệm bài 15: Phòng trào dân chủ 1936 - 1939

Trắc nghiệm bài 16: Phong trào giải phòng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1935 – 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

Trắc nghiệm bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946

Trắc nghiệm bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 1946 – 1950

Trắc nghiệm bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 1951 – 1953

Trắc nghiệm bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc 1953 – 1954

Trắc nghiệm bài 21: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam 1954 – 1965

Trắc nghiệm bài 22: Nhân dân miền Nam trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất 1965 – 1973

Trắc nghiệm bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam 1973 – 1975

Trắc nghiệm bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Trắc nghiệm bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1986)

Trắc nghiệm bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội 1986 – 2000

Trắc nghiệm bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Trắc nghiệm lịch sử 12: Đề ôn tập học kì 2 (Phần 1)

Trắc nghiệm lịch sử 12: Đề ôn tập học kì 2 (Phần 2)

Trắc nghiệm lịch sử 12: Đề ôn tập học kì 2 (Phần 3)

Trắc nghiệm lịch sử 12: Đề ôn tập học kì 2 (Phần 4)

Trắc nghiệm lịch sử 12: Đề ôn tập học kì 2 (Phần 5)

Trắc nghiệm lịch sử 12: Đề ôn tập học kì 2 (Phần 6)

Trắc nghiệm lịch sử 12: Đề ôn tập học kì 2 (Phần 7)

Trắc nghiệm lịch sử 12: Đề ôn tập học kì 2 (Phần 8)

Trắc nghiệm lịch sử 12: Đề ôn tập học kì 2 (Phần 9)

Trắc nghiệm lịch sử 12: Đề ôn tập học kì 2 (Phần 10)

Lịch sử 12: Bộ 10 đề thi kiểm tra học kì 2 dạng trắc nghiệm (có đáp án)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12