Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 7: Tây Âu (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 7: Tây Âu (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đến đầu thập kỉ 70, các nước Tây Âu đã trở thành

 • A. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.
 • B. khối kinh tế tư bản, đứng thứ hai thế giới
 • C. tổ chức liên kết kinh tế - chính trị lớn nhất hành tinh.
 • D. trung tâm công nghiệp – quốc phòng lớn của thế giới.

Câu 2: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Anh xếp sau các mước nào trong khối Tư bản chủ nghĩa?

 • A. Mĩ, Nhật, Tây Đức, Pháp.
 • B. Mĩ, Nhật, Hà Lan, Pháp.
 • C. Mĩ, Nhật, Pháp.
 • D. Mĩ, Nhật, Tây Đức.

Câu 3: Mặt trái của xã hội các nước tư bản phát triển ở Tây Âu trong những năm 1973 – 1991 là gì :

 • A. Nạn phân biệt chủng tộc.
 • B. Sự bùng nổ của lối sống híppi trong các tầng lớp thanh thiếu niên.
 • C. Mặt bằng dân trí thấp.
 • D. Phân hoá giàu nghèo, tệ nạn xã hội.

Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho nền kinh tế nước nào bị giảm sút 3 lần về công nghiệp và 2 lần về nông nghiệp?

 • A. Nước Đức.
 • B. Nước Anh.
 • C. Nước Pháp
 • D. Nước Nhật.

Câu 5: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Anh xếp sau các nước nào trong khối tư bản chủ nghĩa?

 • A. Mĩ, Nhật, Tây Đức, Pháp.
 • B. Mĩ, Nhật, Hà Lan, Pháp.
 • C. Mĩ, Nhật, Pháp, Liên Xô.
 • D. Mĩ, Nhật, Tây Đức, Trung Quốc.

Câu 6: Tây Âu đã trở thành một trung tâm kinh tế lớn của thế giới từ khi nào ?

 • A. Thập niên 50.
 • B. Thập niên 60.
 • C. Thập niên 70.
 • D. Thập niên 80.

Câu 7: Hiệp ước hữu nghị hợp tác Phần Lan - Liên Xô được kí kết vào thời gian nào?

 • A. Ngày 19 - 9 - 1944
 • B. Ngày 6 - 4 - 1948
 • C. Ngày 4 - 6 - 1948
 • D. Ngày 9 - 6 – 1945

Câu 8: Trong những năm 1950 - 1973, nước Tây Âu nào đã thực hiện đường lối đối ngoại độc lập với Mĩ ?

 • A. Anh
 • B. Pháp.
 • C. Italia.
 • D. Cộng hoà Liên bang Đức.

Câu 9: Đến năm 1993, Liên minh châu Âu có bao nhiêu thành viên ?

 • A. 2
 • B. 25
 • C.18
 • D. 15

Câu 10: Vai trò của các nước trong thế giới thứ ba đã góp một phần trong sự phát triển kinh tế ở Tây Âu từ năm 1950-1973 như thế nào?

 • A. Thị trường tiêu thụ hàng hóa của các nước Tây Âu
 • B. Nơi cung cấp nguyên liệu rẻ tiền cho các nước Tây Âu
 • C. Nơi cung cấp nguồn nhân công rẻ mạt cho các nước Tây Âu
 • D. Nơi thí điểm các mặt hàng của các nước Tây Âu

Câu 11: Nhật Bản và Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính vào thời kì nào?

 • A. Năm 1945 đến 1950
 • B. Năm 1950 đến 1973
 • C. Năm 1973 đến 1991
 • D. Năm 1991 đến nay

Câu 12: Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, bốn nước nào sau đây đã phân chia lãnh thổ nước Đức thành bốn khu vực để chiếm đóng và kiểm soát?

 • A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật.
 • B. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp.
 • C. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản.
 • D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh.

Câu 13: Đâu là điểm mới trong quan hệ đối ngoại của các nước Tây Âu hiện nay?

 • A. Mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở châu Á, Phi, Mĩ Latinh, Đông Âu và SNG.
 • B. Tăng cường phụ thuộc vào Mĩ, mở rộng quan hệ với các nước tư bản.
 • C. Cố gắng hạn chế ảnh hưởng của Mĩ, mở rộng quan hệ với các nước khu vực Mĩlatinh.
 • D. Mở rộng quan hệ với các nước tư bản phát triển, các nước Đông Âu.

Câu 14: Sau Chiến tranh thế giới thứ II, thái độ của các nước tư bản Tây Âu về vấn đề độc lập dân tộc ở các thuộc địa như thế nào ?

 • A. Đa số ủng hộ việc công nhận nền độc lập của các nước thuộc địa.
 • B. Tim cách thiết lập chế độ thuộc địa kiểu mới đối với các nước thế giới thứ 3.
 • C. Tìm cách thiết lập trở lại chủ quyền trên các thuộc địa của mình trước đây.
 • D. Ủng hộ việc công nhận quyền tự trị của các thuộc địa.

Câu 15: Về đối ngoại từ năm 1950 đến 1973, bên cạnh việc cố gắng đa dạng hóa, đa phương hóa, các nước tư bản Tây Âu vẫn tiếp tục chủ trương

 • A. liên minh chặt chẽ với Mĩ.
 • B. mở rộng hợp tác với các nước Đông Bắc Á.
 • C. hợp tác với Liên Xô.
 • D. liên minh với CHLB Đức.

Câu 16: Với sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 4 - 1949 tình hình châu Âu như thế nào?

 • A. Ổn định và có điều kiện để phát triển.
 • B. Có sự đối đầu gay gắt giữa các nước với nhau.
 • C. Căng thẳng dẫn đến sự chạy đua vũ trang và thiết lập nhiều căn cứ quân sự.
 • D. Dễ xảy ra một cuộc chiến tranh mới.

Câu 17: Cộng hòa Dân chủ Đức sáp nhập vào Cộng hoà Liên bang Đức vào thời gian nào?

 • A. Ngày 3 - 09 - 1990.
 • B. Ngày 3 - 10 - 1990.
 • C. Ngày 3 - 11 - 1990.
 • D. Ngày 3 - 12 – 1990.

Câu 18: Nội dung nào không phải là vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh tham dự Hội nghị Ianta (2/1945)?

 • A. Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh.
 • B. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.
 • C. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.
 • D. Tiếp tục tăng cường lực lượng quân Đồng minh chống phát xít.

Câu 19: Ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối nội và đối ngoại của các nước Tây Âu trong 5 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai là ?

 • A. Củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác khu vực.
 • B. Đấu tranh chống lại sự thao túng, ảnh hưởng của Mĩ ở châu Âu.
 • C. Chạy đua vũ trang, tham gia cuộc Chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.
 • D. Củng cố chính quyền của giai cấp tư sản, ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội.

Câu 20: Khối thị trường chung châu Âu (EEC) ra đời vào năm nào?

 • A. 1954
 • B. 1955
 • C. 1956
 • D. 1957
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 7: Tây Âu


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 7: Tây Âu (P2)
 • 29 lượt xem