Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 7: Tây Âu (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 7: Tây Âu (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nước nào dưới đây dã từng ủng hô cuộc chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam ?

 • A. Anh.
 • B. Pháp.
 • C. Thuỵ Điển.
 • D. Phần Lan

Câu 2: Việt Nam có thể học tập được gì từ bài học phát triển kinh tế của Tây Âu?

 • A. Vay mượn vốn đầu từ từ bên ngoài?
 • B. Quan hệ mật thiết với Mỹ để nhận viện trợ.
 • C. Tranh thủ mua nguyên liệu giá rẻ từ Châu Âu
 • D. Áp dụng thành tựu khoa học vào sản xuất

Câu 3: Tại sao các nước Tây Âu tham gia định ước Henxinki?

 • A. Vì kinh tế Tây Âu khủng hoảng
 • B. Vì bức tường Béc lin đã sụp đổ
 • C. Do Tác động của chiến tranh lạnh kết thúc
 • D. Do tác động của sự hòa hoãn giữa Liên Xô và Mỹ

Câu 4: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai đảng nào thay nhau cầm quyền ở Anh?

 • A. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.
 • B. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.
 • C. Đảng Bảo thủ và Công đảng.
 • D. Đảng Quốc đại và Đảng Bảo thủ.

Câu 5: Nhờ đâu sau Chiến tranh thế giới thứ hai nền công nghiệp của Tây Đức được phục hồi và phát triển nhanh chóng?

 • A. Nhờ ứng dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật.
 • B. Nhờ Mĩ cho vay và đầu tư vào Tây Đức hơn 50 tỉ mác.
 • C. Nhờ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao độ.
 • D. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế sau chiến tranh.

Câu 6: Hiệp ước hữu nghị hợp tác Phần Lan - Liên Xô được kí kết vào thời gian nào?

 • A. Ngày 19 - 9 - 1944
 • B. Ngày 6 - 4 - 1948
 • C. Ngày 4 - 6- 1948
 • D. Ngày 9 - 6 – 1945

Câu 7: Ba nước Áo, Phần Lan, Thụy Điển được kết nạp vào EU vào năm nào?

 • A. 1993
 • B. 1994
 • C. 1995
 • D. 1996

Câu 8: Nước nào dưới đây được đánh giá là một nước có đường lối ngoại giao thân Mĩ "như hình với bóng" ?

 • A. Đức.
 • B. Pháp.
 • C. Tây Ban Nha.
 • D. Anh.

Câu 9: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tư bản còn gọi là gì?

 • A. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.
 • B. Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước.
 • C. Chủ nghĩa tư bản hiện đại.
 • D. Chủ nghĩa tư bản độc quyền.

Câu 10: Phản ứng của các nước tư bản Tây Âu đối với hệ thống thuộc địa cũ những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • A. Tìm cách trở lại xâm chiếm các nước này.
 • B. Viện trợ và bồi thường cho các nước này.
 • C. Thiết lập quan hệ bình thường đối với các nước này.
 • D. Tôn trọng độc lập của họ.

Câu 11: “Kế hoạch Mác-san" (1948) còn được gọi là:

 • A. Kế hoạch khôi phục châu Âu.
 • B. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.
 • C. Kế hoạch phục hưng châu Âu .
 • D. Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu

Câu 12: Trong quan hệ đối ngoại hiện nay, quốc gia nào ở Tây Âu là nước duy nhất còn duy trì liên minh chặt chẽ với Mĩ?

 • A. Pháp.
 • B. Anh.
 • C. Italia.
 • D. Đức.

Câu 13: Lí do nào là chủ yếu khiến Mĩ và các nước phương Tây dồn sức “viện trợ” cho Tây Đức nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh?

 • A. Để thúc đẩy quá trình hòa bình hóa nước Đức.
 • B. Để Tây Đức có ưu thế so với Đông Đức.
 • C. Để biến Tây Đức thành một “lực lượng xung kích” của khối NATO, chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
 • D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 14: Mục đích các nước Tây Âu nhận viện trợ của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Để hồi phục, phát triển kinh tế
 • B. Tây Âu muốn trở thành Đồng minh của Mĩ
 • C. Để xâm lược các quốc gia khác
 • D. Tây Âu muốn cạnh tranh với Liên Xô

Câu 15: Cộng hòa Liên bang Đức gia nhập NATO năm nào?

 • A. 1954.
 • B. 1955.
 • C. 1956.
 • D. 1957.

Câu 16: Các thành viên đầu tiên của Khối thị trường chung châu Âu (EEC) gồm:

 • A. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, I-ta-li-a, Hà Lan.
 • B. Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha.
 • C. Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua.
 • D. Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, I-ta-li-a, Bồ Đào Nha.

Câu 17: Chính sách đối ngoại chủ yếu của Tây Âu từ 1950 đến 1973 là gì?

 • A. Cố gắng quan hệ với Nhật Bản.
 • B. Đa phương hóa trong quan hệ.
 • C. Liên minh hoàn toàn với Mỹ.
 • D. Rút ra khỏi NATO.

Câu 18: Tên gọi khác của Khối thị trường chung châu Âu (EEC) là gì?

 • A. Cộng đồng kinh tế châu Âu.
 • B. Liên minh châu Âu.
 • C. Câu A và B đúng.
 • D. Câu A và B sai.

Câu 19: Mối quan hệ Việt Nam – EU được thiết lập và phát triển trên cơ sở hợp tác toàn diện vào năm nào?

 • A. 1990
 • B. 1991
 • C. 1992
 • D. 1993

Câu 20: Từ năm 1945 đến 1950, các nước tư bản Tây Âu dựa vào đâu để đạt được sự phục hồi cơ bản về mọi mặt?

 • A. Hợp tác thành công với Nhật
 • B. Mở rộng quan hệ với Liên Xô
 • C. Viện trợ của Mĩ
 • D. Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa đến các nước thứ ba
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 7: Tây Âu


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 7: Tây Âu (P1)
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021