Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Liên Xô đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vào khoảng thời gian nào?

 • A. Từ năm 1945 đến 1991
 • B. Từ nửa đầu những năm 70 đến 1991.
 • C. Từ nửa sau những năm 70 đến 1991.
 • D. Từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70.

Câu 2: Trong những thập niên 50, 60 của thế kỉ XX nền công nghiệp ở Liên Xô như thế nào?

 • A. Bị giảm sút nghiêm trọng.
 • B. Là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.
 • C. Là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai ở châu Âu.
 • D. Phát triển với tốc độ bình thường.

Câu 3: Các nước Đông Âu bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội vào khoảng thời gian nào?

 • A. Những năm 1948 - 1949
 • B. Những năm 1949 - 1950.
 • C. Từ năm 1950
 • D. Từ năm 1970

Câu 4: Trong lịch sử thế giới hiện đại đã hình thành chú nghĩa phát xít. Vậy quê hương của chủ nghĩa phát xít bắt nguồn từ nước nào?

 • A. Nước Nhật.
 • B. Nước Pháp
 • C. Nước Đức
 • D. Nước I-ta-li-a.

Câu 5: Nước cộng hòa nào ở châu Phi được thành lập vào ngày 18-6-1953?

 • A. Ai Cập.
 • B. Tuy-ni-di.
 • C. An-giê-ri.
 • D. Ma-rốc.

Câu 6: Năm 1949 gắn liền với sự kiện nào dưới đây?

 • A. Khối NATO được thành lập.
 • B. Khối Vác-sa-va ra đời.
 • C. Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập.
 • D. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

Câu 7: Tháng 2 - 1950 gắn liền với sự kiện gì nỗi bật ở Trung Quốc?

 • A. Hiệp ước liên minh và tương trợ Trung - Xô được kí kết.
 • B. Trung Quốc thực hiện đường lối “ba ngọn cờ hồng”.
 • C. Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội theo hướng “đại nhảy vọt”.
 • D. Trung Quốc lâm vào tình trạng hỗn loạn.

Câu 8: Trong lịch sử thế giới hiện đại, đã hình thành chủ nghĩa phát xít. Vậy quê hương của chủ nghĩa phát xít bắt nguồn từ nước nào ?

 • A. Nước Nhật.
 • B. Nước Pháp.
 • C. Nước Đức.
 • D. Nước I-ta-li-a.

Câu 9: Nước nào ở châu Á tuyên bỗ độc lập và thành lập nước cộng hòa vào ngày 26 - 1 – 1950?

 • A. Lào
 • B. Cam-pu-chia
 • C. In-đô-nê-xi-a
 • D. Ấn Độ.

Câu 10: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của nền kinh tế Mĩ, Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Là nước khởi đầu cách mạng khoa học - kĩ thuật.
 • B. Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật đang phát triển của thế giới.
 • C. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao độ. .
 • D. Đều thực hiện quân sự hóa nền kinh tế. .

Câu 11: Nước nào trong những năm 60 của thế kỉ XX có tốc độ phát triển kinh tế “thần kì”?

 • A. Nước Mĩ.
 • B. Nước Pháp
 • C. Nước Anh
 • D. Nước Nhật.

Câu 12: Trong lịch sử thế giới hiện đại, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra chủ yếu ở khu vực nào?

 • A. Châu Á, châu Phi và châu Âu.
 • B. Châu Á, châu Phi và châu Mĩ La-tinh.
 • C. Châu Á, châu Âu và châu Mĩ La-tinh.
 • D. Trên tất cả các lục địa.

Câu 13: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu lục nào được mệnh danh là “lục địa mới trỗi dậy”?

 • A. Châu Á.
 • B. Châu Mĩ La-tinh.
 • C. Châu Âu.
 • D. Châu Phi.

Câu 14: Ba nước tư bản trong Hội đông bảo an Liên hợp quốc là những nước:

 • A. Mĩ, Anh, Đức
 • B. Mĩ, Anh, Nhật.
 • C. Mĩ, Anh, Pháp
 • D. Mĩ, Pháp, Tây Ban Nha.

Câu 15: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào được mệnh đanh là “đế quốc kinh tế”?

 • A. Nước Mĩ
 • B. Nước Pháp
 • C. Nước Đức
 • D. Nước Nhật.

Câu 16: Nhân tố nào thúc đẩy sự xói mòn của trật tự thế giới hai cực Ianta trong quá trình tồn tại ( 1947 - 1991) ?

 • A. Cuộc chạy đua vũ trang.
 • B. Phong trào đấu tranh giành độc lập và sự vươn lên của các quốc gia trong thế giới thứ ba.
 • C. Sự phục hồi và vươn lên mạnh mẽ của các nước Tây Âu, Nhật Bản.
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 17: Trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã diễn ra hội nghị nào ở Liên Xô của các nước Đồng minh?

 • A. Hội nghị Pốt-xđam
 • B. Hội nghị I-an-ta.
 • C. Hội nghị Mát-xcơ-va
 • D. Hội nghị Man-ta.

Câu 18: Tháng 2-1950 gắn liền với sự kiện nổi bật nào ở Trung Quốc?

 • A. Hiệp ước liên minh và tương trợ Trung - Xô được kí kết.
 • B. Trung Quốc thực hiện đường lối "ba ngọn cờ hồng".
 • C. Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội theo hướng "đại nhảy vọt”.
 • D. Trung Quốc lâm vào tình trạng hỗn loạn.

Câu 19: Công cuộc cải cách ở Trung Quốc bắt đầu vào năm nào?

 • A. Năm 1968
 • B. Năm 1987
 • C. Năm 1988
 • D. Năm 1978.

Câu 20: Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại là các cuộc đấu tranh nào?

 • A. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp.
 • B. Đấu tranh giữa các nước đề quốc.
 • C. Đấu tranh của công nhân ở các nước chính quốc.
 • D. Đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 (P2)
 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm lịch sử 12