Soạn văn 10 tập 1 giản lược

Soạn bài nhanh chóng, nắm được nội dung chính bài học. Phần trình bày ngắn gọn, giản lược rất nhiều nhưng vẫn đủ ý. Đó là tiêu chí các bài soạn trong danh mục Ngữ văn 10 tập 1 dưới đây. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: Soạn văn 10 KhoaHoc

Tuần 1

Soạn giản lược bài Tổng quan văn học Việt Nam

Soạn giản lược bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tuần 2

Soạn giản lược bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Soạn giản lược bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)

Soạn giản lược bài văn bản

Tuần 3

Soạn giản lược bài Chiến thắng Mtao Mxây

Soạn giản lược bài Văn bản (tiếp theo)

Tuần 4

Soạn giản lược bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy

Soạn giản lược bài Lập dàn ý bài văn tự sự

Tuần 5

Soạn giản lược bài Uy-lít-xơ trở về

Tuần 6

Soạn giản lược bài Ra-ma buộc tội

Soạn giản lược bài Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

Tuần 7

Soạn giản lược bài Tấm Cám

Soạn giản lược bài Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự

Tuần 8

Soạn giản lược bài Tam đại con gà

Soạn giản lược bài Nhưng nó phải bằng hai mày

Tuần 9

Soạn giản lược bài Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

Soạn giản lược bài Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Tuần 10

Soạn giản lược bài Ca dao hài hước

Soạn giản lược bài Lời tiễn dặn (Trích Tiễn dặn người yêu)

Soạn giản lược bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự

Tuần 11

Soạn giản lược bài Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Tuần 12

Soạn giản lược Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Soạn giản lược bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Tuần 13

Soạn giản lược bài Tỏ lòng

Soạn giản lược bài Cảnh ngày hè

Soạn giản lược bài Tóm tắt văn bản tự sự

Tuần 14

Soạn giản lược bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt ( Tiếp theo)

Soạn giản lược bài Nhàn

Soạn giản lược bài Đọc Tiểu Thanh kí

Tuần 15

Soạn giản lược bài Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Soạn giản lược bài Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hảo Nhiên đi Quảng Lăng

Tuần 16

Soạn giản lược bài Cảm xúc mùa thu

Soạn giản lược bài Trình bày một vấn đề

Tuần 17

Soạn giản lược bài Lập kế hoạch cá nhân

Tuần 18

Soạn giản lược bài Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Soạn giản lược bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 10