Soạn giản lược bài Trình bày một vấn đề

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 10 bài Trình bày một vấn đề giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Nội dung bài soạn

Câu 1:

(1) Phần bắt đầu trình bày tương ứng với các câu:

 • Chào các bạn. Tôi rất phấn khởi được đến đây phục vụ các bạn. Tôi tên là…
 • Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã tới đây. … làm việc ở cơ quan… / công ty…
 • Trước khi bắt đầu, cho phép tôi nói đôi điều về bản thân. Tôi đã làm việc ở công ty … trong … năm …

(2) Phần trình bày nội dung chính tương ứng với các câu:

 • Đã xem xét tất cả các phương án có thể có, …từng phương án…
 • Giờ chúng ta hãy đi vào nội dung chủ yếu của đề tài. Thứ nhất…

(3) Chuyển qua chủ đề khác tương ứng với các câu:

 • Giờ chúng ta chuyển sang vấn đề môi trường…xử lí chất thải

(4) Phần tóm tắt và kết thúc vấn đề tương ứng với các câu:

 • Tôi muốn kết thúc bài nói bằng cách nhắc lại đôi điều đã nêu lên ở lúc mở đầu…
 • Giờ rôi sắp kết thúc bài nói, … những điểm chính đã nu

Câu 2:

a.Nét thanh lịch trong ứng xử hàng ngày: cần trình bày cách ứng xử của mọi người hiện nay trong phép ứng xử thường ngày.

b.Nghệ thuật gây thiện cảm: Cần trình bày các cách tạo thiện cảm.

c.Thần tượng của tuổi học trò: nêu ra thần tượng và trình bày cách trình bày.

d.Giữ gìn môi trường trong sạch đẹp: Cần trình bày những biện pháp để giữ gìn môi trường trong sạch đẹp.

e.An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi nhà: Trình bày an toàn giao thông có lợi cho hạnh phúc của con người.

Câu 3:

a. cần trình bày cách ứng xử của mọi người hiện nay trong phép ứng xử thường ngày.

b. Cần trình bày các cách tạo thiện cảm.

c. Nêu ra thần tượng và trình bày cách trình bày.

d. Cần trình bày những biện pháp để giữ gìn môi trường trong sạch đẹp.

e. Trình bày an toàn giao thông có lợi cho hạnh phúc của con người.

Câu 4:

Gợi ý: Các bạn có thể lựa chọn một trong số các đề tài trên và dựa vào các ý sau:

a. Nét thanh lịch trong ứng xử hàng ngày:

 • Nhận xét về văn hóa ứng xử hàng ngày của thanh niên, học sinh ngày nay, những biểu hiện tốt và chưa tốt: cách ứng xử trên xe buýt, lúc xếp hàng…
 • Nêu lí do tại sao cần có nét thanh lịch trong ứng xử hàng ngày: tạo cảm tình cho người xung quanh, tạo cái nhìn thiện cảm với bạn bè quốc tế…
 • Biểu hiện của sự thanh lịch: nhường ghế ngồi trên xe buýt, xếp hàng trật tự, dừng xe đúng vạch quy định, đi khẽ, nói khẽ và cười thật nhẹ…

b. Nghệ thuật gây thiện cảm:

 • Trong giao tiếp việc “gây được thiện cảm” sẽ có lợi như sẽ dễ dàng thành công trong việc thuyết phục người khác theo ý mình, sẽ có nhiều bạn bè hơn, được nhiều người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống…
 • Làm gì để gây được thiện cảm trong giao tiếp ,nói năng đúng mực, lễ độ, quan tâm tới đối tượng giao tiếp, chân thành, vui vẻ, nét mặt tươi tắn…

Trắc nghiệm ngữ văn 10 bài: Trình bày một vấn đề
 • 1 lượt xem