Soạn giản lược bài Lập kế hoạch cá nhân

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 10 bài Lập kế hoạch cá nhân giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Nội dung bài soạn

Câu 1:

Văn bản dưới đây không phải là một kế hoạch cá nhân. Vì văn bản trình bày như một thời gian biểu, chưa nêu họ và tên, nơi làm việc học tập của người viết và chưa nêu nội dung công việc cần làm, thời gian địa điểm dự kiến và kết quả đạt được.

Câu 2:

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỚ CHÍ MINH KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Chi đoàn: đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Trường:

Năm học:

Thời gian tiến hành Đại hội: 8h00, ngày 25/10/2010

Địa điểm: Phòng học của lớp

Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Bí thư chi đoàn

I. Nội dung công việc.

1. Viết dự thảo báo cáo.

2. Dự kiến nội dung của đại hội và cách thức tiến hành.

3. Xin ý kiến của Ban chấp hành đoàn trường và GV chủ nhiệm.

4. Họp Ban chấp hành để phân công công việc.

II. Thời gian thực hiện

Hoàn thành trước kì đại hội.

Câu 3:

Nội dung công việc

Yêu cầu

Cách thức thực hiên

Thời gian

Ghi tên đăng kí khóa học

Đăng kí với lớp trưởng

Trước thời hạn

Sắp xếp thời gian

Không trùng với thời gian chính khóa

Kiểm tra thời khóa biểu sắp xếp thời gian hợp lí

Trước khi đăng kí

Thuê máy để luyện thêm

Chỗ thuê nhà rẻ, gần nhà

Thuê vào ngày chủ nhật

Trong quá trình học


Trắc nghiệm ngữ văn 10 bài: Lập kế hoạch cá nhân
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021