Trắc nghiệm ngữ văn 10 bài: Lập kế hoạch cá nhân

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 10 bài: Lập kế hoạch cá nhân. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thế nào là kế hoạch cá nhân?

 • A. Dự kiến nội dung để hoàn thành một công việc nhất định.
 • B. Dự kiến cách thức hành động để hoàn thành một công việc nhất định.
 • C. Phân bổ thời gian để hoàn thành một công việc nhất định.
 • D. Cả ba đáp án trên.

Câu 2: Biết cách và có thói quen lập kế hoạch cá nhân là thể hiện một phong cách không làm việc khoa học, chủ đông, bảo đảm cho công việc được tiến hành thuận lợi và đạt kết quả. Đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 3: Khi lập được kế hoạch cá nhân, ta sẽ:

 • A. Hình dung trước các công việc cần làm.
 • B. Phân phối thời gian hợp lí để tránh bị động.
 • C. Tránh bỏ quên, bỏ sót các công việc cần làm.
 • D. Cả A, B và C.

Câu 4: Điều gì cần lưu ý khi lập kế hoạch cá nhân là gì?

 • A. Yêu cầu công việc.
 • B. Nội dung công việc.
 • C. Quỹ thời gian hiện có.
 • D. Cả A, B và C

Câu 5: Khi lập bản kế hoạch cá nhân, cần chú ý điều gì?

 • A. Lời văn cần ngắn gọn.
 • B. Phải kẻ bảng.
 • C. Cả A và B đều đúng.
 • D. Cả A và B đều sai.

Câu 6: Ngoài tiêu đề, bản kế hoạch cá nhân thường có mấy phần?

 • A. Một phần
 • B. Hai phần
 • C. Ba phần
 • D. Bốn phần

Câu 7: Dưới đây có phải là một bản kết hoạch cá nhân không?

Trắc nghiệm bài: Lập kế hoạch cá nhân (có đáp án) | Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án

A. Có

B. Không

Câu 8: Cho văn bản sau:

Trắc nghiệm bài: Lập kế hoạch cá nhân (có đáp án) | Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án

Văn bản trên có phải là một bản kế hoạch cá nhân không?

 • A. Có
 • B. Không

Câu 9: Nội dung chính của bản kế hoạch cá nhân trên là gì?

 • A. Ôn tập môn văn
 • B. Lịch thi của môn văn
 • C. Lịch học thêm môn văn

Câu 10: Nội dung sau đây có phải là kế hoạch cá nhân không?

Thứ 2:

lớp 10B9: toán, anh, lí, hóa, sử

lớp 10B10: anh, toán, lí, sinh, sử

lớp 10B11: lí, sinh, sử, anh, toán

Thứ 3: khối 10 nghỉ

Thứ 4:

lớp 10B9: văn, hóa, thể dục, GDCD

lớp 10B10: thể dục, GDCD, văn, hóa

lớp 10B11: hóa, văn, GDCD, thể dục

 • A. Có
 • B. Không
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Lập kế hoạch cá nhân


 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021