Trắc nghiệm Tiếng Anh 9

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm tiếng Anh 9, có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng Unit trong sách tiếng anh lớp 9. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem anh 9 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 9

Trắc nghiệm tiếng anh 9 Unit 1: A visit from a pen pal

Trắc nghiệm tiếng anh 9 Unit 2: Clothing

Trắc nghiệm tiếng anh 9 Unit 3: A trip to the countryside

Trắc nghiệm tiếng anh 9 Unit 4: Learning a foreign language

Trắc nghiệm tiếng anh 9 Unit 5: The media

Trắc nghiệm tiếng anh 9 Unit 6: The environment

Trắc nghiệm tiếng anh 9 Unit 7: Saving energy

Trắc nghiệm tiếng anh 9 Unit 8: Celebrations

Trắc nghiệm tiếng anh 9 Unit 9: Natural disasters

Trắc nghiệm tiếng anh 9 Unit 10: Life on other planets

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 9