Trắc nghiệm GDCD 6

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm GDCD 6. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem GDCD 6 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

TRẮC NGHIỆM THEO BÀI

Trắc nghiệm bài 1: Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể

Trắc nghiệm bài 2: Siêng năng, kiên trì

Trắc nghiệm bài 3: Tiết kiệm

Trắc nghiệm bài 4: Lễ độ

Trắc nghiệm bài 5: Tôn trọng kỉ luật

Trắc nghiệm bài 6: Biết ơn

Trắc nghiệm bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên

Trắc nghiệm bài 8: Sống chan hòa với mọi người

Trắc nghiệm bài 9: Lịch sự, tế nhị

Trắc nghiệm bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội

Trắc nghiệm bài 11: Mục đích học tập của học sinh

Trắc nghiệm bài 12: Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em

Trắc nghiệm bài 13: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trắc nghiệm bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông

Trắc nghiệm bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

Trắc nghiệm bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng , thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Trắc nghiệm bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Trắc nghiệm bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6