Trắc nghiệm sinh học 8

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm sinh học 8. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem sinh 8 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 8

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

Trắc nghiệm bài 2: Cấu tạo cơ thể người

Trắc nghiệm bài 3: Tế bào

Trắc nghiệm bài 4: Mô

Trắc nghiệm bài 6: Phản xạ

Trắc nghiệm chương 1: Khái quát về cơ thể người

CHƯƠNG 2: VẬN ĐỘNG

Trắc nghiệm bài 7: Bộ xương

Trắc nghiệm bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Trắc nghiệm bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ

Trắc nghiệm bài 10: Hoạt động của cơ

Trắc nghiệm bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động

Trắc nghiệm chương 2: Vận động

CHƯƠNG 3: TUẦN HOÀN

Trắc nghiệm bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

Trắc nghiệm bài 14: Bạch cầu và miễn dịch

Trắc nghiệm bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Trắc nghiệm bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch tuyết

Trắc nghiệm bài 17: Tim và mạch máu

Trắc nghiệm bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn

Trắc nghiệm chương 3: Tuần hoàn

CHƯƠNG 4: HÔ HẤP

Trắc nghiệm bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Trắc nghiệm bài 21: Hoạt động hô hấp

Trắc nghiệm bài 22: Vệ sinh hô hấp

Trắc nghiệm chương 4: Hô hấp

CHƯƠNG 5: TIÊU HÓA

Trắc nghiệm bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Trắc nghiệm bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

Trắc nghiệm bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Trắc nghiệm bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

Trắc nghiệm bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Trắc nghiệm bài 30: Vệ sinh tiêu hóa

Trắc nghiệm chương 5: Tiêu hóa

CHƯƠNG 6: TRAO ĐỔI VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Trắc nghiệm bài 31: Trao đổi chất

Trắc nghiệm bài 32: Chuyển hóa

Trắc nghiệm bài 33: Thân nhiệt

Trắc nghiệm bài 34: Vitamin và muối khoáng

Trắc nghiệm bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần

Trắc nghiệm chương 6: Trao đổi vật chất và năng lượng

CHƯƠNG 7: BÀI TIẾT

Trắc nghiệm bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Trắc nghiệm bài 39: Bài tiết nước tiểu

Trắc nghiệm bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Trắc nghiệm chương 7: Bài tiết

CHƯƠNG 8: DA

Trắc nghiệm bài 41: Cấu tạo và chức năng của da

Trắc nghiệm bài 42: Vệ sinh da

Trắc nghiệm bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Trắc nghiệm bài 45: Dây thần kinh tủy

Trắc nghiệm chương 8: Da

CHƯƠNG 9: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

Trắc nghiệm bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Trắc nghiệm bài 47: Đại não

Trắc nghiệm bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

Trắc nghiệm bài 49: Cơ quan phân tích thị giác

Trắc nghiệm bài 51: Cơ quan phân tích thính giác

Trắc nghiệm bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Trắc nghiệm bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Trắc nghiệm bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh

Trắc nghiệm chương 9: Thần kinh và giác quan

CHƯƠNG 10: NỘI TIẾT

Trắc nghiệm bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết

Trắc nghiệm bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp

Trắc nghiệm bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận

Trắc nghiệm bài 58: Tuyến sinh dục

Trắc nghiệm bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Trắc nghiệm chương 10: Nội tiết

CHƯƠNG 11: SINH SẢN

Trắc nghiệm bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Trắc nghiệm bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Trắc nghiệm bài 62: Sự thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai

Trắc nghiệm bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

Trắc nghiệm bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (Bệnh tình dục)

Trắc nghiệm bài 65: Đại dịch AIDS Thảm họa của loài người

Trắc nghiệm chương 11: Sinh sản

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8